вторник, 2 ноември 2010 г.

ИКОНОМОВ (Троян)


Иван Гадев, търговец на добитък.
І
Рк Христо Ив. Гадев [*Троян,1812+1868], свещеник - иконом в Троян от 30-те г. на ХІХв.-1858 и 1861-68 ; посещава Рилски манастир, Света гора и Йерусалим /хаджия/, униат в Цариград 1859-61= Добра Дочева.

1. Георги Хр. Икономов [*Трявна,1829+1898], свещеник; учи в Троян, поп в черквата "Св. Петка"- Троян от 60-те години до 1898.

2. Иваница Хр. Икономов [*Троян,ок.1836], учител в Никопол 1861-65.

3. Димитър Хр. Икономов [*Троян,1838+1896,Варна], учител от 1856 и свещеник от 1859; учи в Троян и Ловеч 1853-55, учител в - Троян 1856-57, Никопол 1857-58 и Оряхово 1863-67; свещеник в Цариград 1859-61. Член на РК в Оряхово 1867 и участва в ІІ българска легия 1867-68. Емигрира в Румъния - Зимнич, Турну Мъгуреле и Александрия 1874-75 /хлебар/. Съратник на БРЦК в Букурещ, Ботев четник 17-27 май 1876. Арестуван край с.Литаково, Ботевградско и затворен в София до ХІ.1876 и заточен на о.Родос -20.ІІІ.1878. Депутат в УС 1879 и 1884-86; околийски началник в Дряново 1880, Тервел - Добричко и Варна 1889-94. Член на окръжния съвет на Варна 1894-96.

# БВИ. С., 1988, с. 280-281 и с. 131. Вж Икономов, П. Материали за Христо Ботевата чета. Бележки и документи за участието на Д. Икономов в народното движение 1926.

Няма коментари:

Публикуване на коментар