понеделник, 1 ноември 2010 г.

ИКОНОМОВ (Жеравна)


п. Герасим - свещеник
І
1. Рк Тодор п. Герасимов [+1835], в Жеравна свещеник - иконом и учител . Обесен като участник във Велчовата завера. Има 22 деца и 59 внуци.

1.1 Стефан Т. Икономова

1.2 Никола Т. Икономов [*Жеравна,1820+27.VІ.1879, Разград], учител от 1841; учи в Жеравна, Котел и Шумен; учител в Шумен 1841-46, Разград 1846-55, 1860-64, Русе 1866-72. Председател на църковната община в Разград 1873, свещеник от 1874, депутат в УС 1879. Автор на - учебник "Земеделие" 1853, стихове - "Цариградски вестник" 1849-50, преводач от гръцки 1844 = Станка Спасова с псевд. Николица Спасо-Еленина [*с.Пороище-Разградско,1835+7.ХІІ.1920,Разград], учителка от 1849; учи в Разград; учителка в Разград 1849-66 и 1872, Русе 1866-71; преводач от сръбски 1853. Имат 5 дъщери.
1.2.1- ? Н. Икономови, учителки.
1.2.3 Станка Н. Икономова, учителка.
1.2.4 Дочка Н. Икономова, учителка в Свищов 1871-72, Разград 1873-75 и Русе; сътрудничи на в. "Училище" 1874 = Петко Стефанов Вълнаров [*Сливен,1847+1911,Разград], учител и в Разград 1874-77.
1.2.5 Стефания /Венка/ Н. Икономова [*Разград,1.V.1858+2.І.1937,Варна], учителка; учи в Киев 1870-71 /пансион на графиня Левашова/, Фундуклеевската гимназия 1872-77, завършва педагогически курс 1877-78. Учителка във Варна и Балчик, преводач от руски = Кръстю Иванов Мирски [*Котел,1852+1920,София], учител и политик. Брак от 1879. Имат 8 деца.

1.3 Райко /Ранко/ Т. Герасимов[* Жеравна], с духовно име Рафаил, учител в Жеравна и свещеник.

1.4 Тодор Т. Герасимов = Бойка. Имат 10 деца

2. Мария п.Герасимова = Стойко Радев МАМАРЧЕВ.

# БВИ. С., 1988, с. 152, 282, 284, 422, 470.

Няма коментари:

Публикуване на коментар