вторник, 26 февруари 2013 г.

ГРЕКОВ (Асеновград)


? Мумджиоглу. Данни за рода има от 1720 г.
   Ι
Панайот Греков [*Станимака, дн. Асеновград,ок.1800+Болград], търговец, съосновател на Болградската гимназия, спомощник на в. "Дунавски лебед". Преселва се през РТВ 1828-29 в Болград - Бесарабия = Ι. Мария;  ΙΙ ?. 

1. Мария П. Грекова ок. 1829 = Стоян Мартинов БАЛАН [*ок.1830], търговец. Имат 6 деца - Мартин [*1856] - кмет на София, Георги [*1858 +1934] - генерал, Александър [*1859+1959] - академик, Михаил, Атанас [*1872+1956], професор и дъщеря ?.

2. Димитър П. Греков [*Болград, 14 септ. 1847 +8 май 1901, София], държавник; учи в Болград /гимназия/ ?-1868, завършва право в Екс ан Прованс - Франция ?-1875 с докторат 31 май 1876, Член на БЦРО 1876-78. Адвокат в Браила 1876-?, председател на Областния съд-София 1878, Първия председател на Върховния съд 1879   Депутат 1879, 3 ВНС,  ОНС /1-3, 1883; 5-7 и 10-то/, председател на НС 1883-84. Министър на правосъдието 1879-80 и 1882-83, министър на вътрешните работи и изповеданията 1890-1894 и 1899, министър-председател 1899. Председател на Държавния съвет 1881-82. Лидер на Народнолибералната /Стамболовата/ партия 1895-97 и 1899-1901. Председател на читалище "Славянска беседа"-София 1881-82. Сътрудничи на в. "Българска пчела" 1863-64, в. "Български глас" 1879-85,  = Констанца Петрова Протич [*1861+25 авг. 1954, София].
2.1. Елена  Д. Грекова [+ рано]
2.2. Иван Д. Грекова [+рано]
2.3. Елена Д. Грекова [+ рано]
2.4. Маргарита Д. Грекова  [*1882+1956] = Иван Бешков
2.5. Александър Д. Греков  [*5 дек. 1884 +21 май  1922, София], адвокат, дипломат.
2.6. Бистра Д. Грекова  [*София, 3 февр. 1890 +7 окт. 1960, Женева - Швейцария]
2.7. Райна Д. Грекова  [*София, 3 февр. 1893 +ноем. 1987,София] = Иван Христакиев КАРАМИНКОВ  [*Цариград, 1890 +1940, София], адвокат. Имат 2 деца - Александър  *1924, адвокат и посланик и Елисавета.
2.8. Жана Д. Грекова  [*София, 1895 +1971, Женева] = Герардо Монталияри

3. Михаил П. Греков [*1849]

4. Георги П. Греков [*Болград], учи в Букурещ /медицинско училище/ през 60-те

# БВИ. С., 1988, с. 1643-164 и сн. на Димитър;  Станимиров, Борис - geni.com, 12.08.2010, 9.10.2010 и 27.01.2011; Касабов, Константин - geni.com, 27.01.2011; Henn Sarv -geni.com,  6.02. 2011 и  12.08.2011

Няма коментари:

Публикуване на коментар