четвъртък, 27 декември 2012 г.

САМСАРОВ (Сливен)


Ненчо  /Ненко/ Самсаров

1. Стефан Н. Самсаров [*Сливен], учител; учи в Сливен. Учителства в -  Ески Джумая /Търговище/, Осман пазар /Омуртаг/, Карнобат и др. през 40-50-те. Църковен певец във Варна. Превежда "Хиляда и една нощ" = ? [*Варна]. 
1.1 ?
1.2 ?
1.3. ?
1.4. ?
1.5. ?
1.6. ?

2. Христо Н. Самсаров [*Сливен, 1842], учител; учи в Търново при Никола Михайловски и Цариград /Военномедицинско училище/. Учителства в - Ески Джумая  - дн. Търговище 1864-69, Видин 1869-70, с. Гложене -Тетевенско 1871-72, Оряхово 1873, Варна 1873-? и църковен певец и още веднъж  тук и в София /Първа мъжка гимназия -1881-/. Първият кмет на Ески Джумая 1878, 1879-80 и 1885-87. Депутат в I, II, IV, VI НС и в ВНС - I и VI, окръжен управител   след 1889 в Оряхово, Лом и Бургас. Съредактор на сп. "Български преглед". Доброволец в Сръбско-българската война 1885. Превежда от - руски  "Дон Кихот" 1882, френски "За ролята но държавата" 1883. Издава учебник "Отечествена география" 1881. На негово име - улица във Варна.
2.1  ? Хр. Самсаров
2.1.1 Стефан ? Самсаров, шурман до 1986.
2.1.1.1 Димитър Ст.  Самсаров [*3 ноем. 1949], капитан за далечно плаване. Завършва ВВМУ "Н. Вапцаров" - Варна 1968-73. Преподавател в ТУ-Варна 2012-? 
2.2 ? Хр. Самсаров, участник във Балканската война.
# БВИ. С., 1988, с. 581.

Няма коментари:

Публикуване на коментар