събота, 1 декември 2012 г.

БОЕВ / ЕКЗАРХ (Ст. Загора)


Стоил Боев, търговец и "владически екзарх" - епитроп на владиката в Ст.Загора.
   Ι
1. Александър Ст. Боев [*Ст.Загора, 1808+27 септ. 1891,София], с прозв. Екзарх, Екзархов преди 1858;  учи в Букурещ /гръцката Бейска академия/, откъдето и другото прозвище Бейоглу и в Будапеща /немско училище/ и Мюнхен; следва математика в Париж 1836-? и медицина  ок. 1843. Придружител и преводач на французина Жером Бланки, в пътуването 1841-42 му през българските земи. От Париж  заминава 1847 за Петербург с титла "княз български"  в паспорта, Руското правителство му възлага да   разпределя 10,000 рубли за учащи се българи. Деец за българска църковна независимост. Аташе на турското посолство в Париж 1866-76. Префект на Пловдив след 1878, един от кандидатите за български княз 1879 и 1886. Член на Върховния административен съд в Източна Румелия. Преселва се в София  1885. Спомощник 1856. Сътрудничи на  в. "Левант Таймс". Издава "Священое и божественое евангелие" 1858, редактира в. "Цариградски вестник" 1850-60. Преводач  от френски на "Младата сибирянка" /от Ксавие дьо Местър/ 1851. Автор на "Напис ради болгаров" 1843 /"Гласът на България" английски вариант и "Истинний глас на България" българска издание 1853/.
1.1 Иванчо Ал. Екзарх
1.2 дъщеря?  Ал. Екзарх = Светослав Н. ТЪПЧИЛЕЩОВ [*1856+1910]

2. Георги Ст. Боев, свещеник, жив 1852.
2.1 Ирина п.Георгиева Екзарх(ска) [*Ст. Загора], преводачка на "Памела уженена" /драма от Карло Голдони/ 1852 и 1853,  от френски - "Проказаний на градат Аост" /повест от Ксавие дьо Местър/ 1853. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1852, 1854-55. Превежда и публикува писма 1854-55. Автор на предговори "Към моите соученици приятелки, моми и булки" и "Предмет на комедията".

Сродник на Ал. Екзарх - Сава Бойчев Екзархос [*Ст. Загора], учител в гр. Мачин 1858-59.
# БВИ. С., 1988, с. 235; .РБЛ. С., т. ΙΙ, с. 12-13; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 267-268.

Няма коментари:

Публикуване на коментар