сряда, 7 ноември 2012 г.

ПОПНЕЙЧЕВ (Батак)


Любен Паунов = ?, избягва в Еледжик 1876.
   Ι
Рк 1. Нейчо Л. Паунов [*Батак,1821+1876, Батак], свещеник в Батак до 1876, който отслужва молебен за начало на въстанието 22 април 1876, убит от турците.
1.1 Тодор Попнейчов [*Батак, 1844], учител; учи в - Батак - 3 г., Пещера - 2 г., Пазарджик 1862-64. Учителства в Батак 1865-66. Занимава се със земеделие и търговия. Петдесетник в Априлското въстание 1876 и успява да се измъкне от клането с майка си и стринка си. След РТВ е асесор 1878-? при съдията в Пещера, кмет на Батак и поп. 
1.2-8 дъщери ? Попнейчови. 

2. ?  Л. Паунов = ?, избягва в Еледжик 1876.
     # Венедиков, Йордан. История на възстанието в Батак 1876. С., 1929; БВИ. С., 1988, с. 538; в. "Антени" 15 авг. 1979, с. 15 и сн.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар