четвъртък, 31 май 2012 г.

БРАДИНОВ / БРАДИНСКИ (Калофер)Стоян /Тотю/ Брадинов [*ок.1780]
   I
А. Никола /Кольо/ Ст. Брадинов [*1806], кабзамалин "бирник" = Мария [*1810]


1. Парашкева Н. Брадинова [*1826] = Христо Гърдев Комсиев [*1822]. = ?. Имат 9 деца - Гъчо, Генко, Елена, Иванка 2х, Мария, Тодор [*1868+1936]- генерал и Христина.


2. Стоян Н. Брадинов [*1828] = Анка БРАКАЛОВА.


3. Станчо Н. Брадинов / Брадински [*Калофер,1830+1880,Цариград], учи в - Калофер, Пловдив /гръцко училище/ и Цариград. Писар в Цариград /кантората на Брятя Комсиеви/ и  в българското читалище 1866. Читалищен деятел - основател, председател 1872 и член на контролната комисия 1875-76. Спомощник 1850 /"наполеона Ботапарта"/, 1858 /"Търговско ръководство" и "Цветоносното панерче"/. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1859, и сп. "Български книжици" 1861.


4. Димитър Н. Брадинов

5. Елена Н. Брадинова
6. Тана Н. Брадинова
7. Христина Н. Брадинова
8. Христо Н. Брадинов
  8.1 Никола Хр. Брадинов [*Калофер, 13 апр.1867], полковник.


9. Константин Н. Брадинов / Брадински [*Калофер,1847+Пазарджик], учител;  учи в Цариград /Военно-медицинско училище/ 1867-73; учител по френски език, алгебра, анатомия и физиология в Калофер 1874-?. След 1878 е и училищен инспектор до 1903. Спомощник 1873.


10. Велика Н. Брадинова  [*1853] = Нано Витанов БОЯДЖИЕВ [*Калофер,1837]. Имат 2 деца -  Мария и Димитър [*1873+1926] - полковник.
Б. Христо Ст. /Тотьов/  Брадинов [*Калофер, 25 дек. 1820], учител; учи при Калист Луков в Габрово 1839-42. Учител в Калофер 1847-53. Търговец в Цариград 1853-61 и Галац. Член на черковно-училищното настоятелство и черковен певец в Калофер до 1878. След РТВ е мирови съдия в с. Голямо Конаре /сега Съединение/, Пловдивско и в Копривщица.
1. Иван Хр. Брадинов [*Калофер], учител; учи в Цариград /Робърт колеж/ ?-1874 и Москва след 1878. Учителства в Сопот преди РТВ.
     # БВИ. С., 1988, с. 90.

Няма коментари:

Публикуване на коментар