неделя, 20 май 2012 г.

НОНОВ (с. Енина, Казанлъшко)Стоян /Теньо/
   Ι
Рк Ноно Стоянов [*с.Енина +1830], учител и свещеник от 1814-30 в родното си село.


1. Стоян п.Нонов [*с.Енина+1831], свещеник и учител в с.Енина.
1.1 Иван п.Ст. Нонов Тенев [*с.Енина,1810+1866], свещеник; учи в родното си място, свещеник в с.Енина  1845-66.
1.2 Христо Ст. Нонов Тенев


2. Иван(чо) п.Нонов [*с.Енина, 1790+1865,Енина], учител. учи в родното си място, абаджия в Цариград и деец за църковна независимост. Учител в Енина 1816-25 и 1837-38.
2.1 Йонко Ив. Нонов [*с.Енина], учител и свещеник; учител в с.Енина 1858-59 и Ст.Загора ок.1861-73. Свещеник от ян. 1873. Спомощник 1868 /"Поучения"/.
2.2 Никола Ив. Нонов [*с.Енина+1895], учител в с (О)розово, Казанлъшко ?-1860 и с.Енина 1860-68. Свещеник от 1868.  Член на РК-Енина.


Сродници 
- Иван П. Нонов [*Енина], учител в Сопот 1875 и Ст.Загора. 
- Иван Нонов [*Енина, 1869+1922],  учител след 1885. Заселва се в Ст.Загора 1901 и кмет на града 1918. 
     # БВИ. С., 1988, с. 478-479, 632; Вж Китипов, П. Миналото на с.Енина. С., 1968..

Няма коментари:

Публикуване на коментар