четвъртък, 19 април 2012 г.

СМИЛОВ (Търново)


Рк Смил Минчевич, преселва се от Македония в с. Ветринци, Търновско, а по-късно в Търново.
1-2. дъщери
3. Пенчо Смилов, с прозв. Орела.
3.1 Димитър П. Смилов [*Търново] = Ламбрини [жива 1908], член на женското дружество "Радост".
3.1.1 Никола Д. Смилов [*Търново,1835+1892], с прозв. Гарибалди; търговец на пашкул и бубено семе, съдружник със зет си А. Попов на Ι фабрика за хартия край с.Килифарево-Търновско и на Ι парна мелница. Председател на читалище "Надежда" - 3 години. Доброволец в отрядите на Джузепе Гарибалди 1862-? Завръща се в Търново 1870. Член на РК-Търново 1871-76. След РТВ търговец.
3.1.1.1 Мария Н. Смилова = Ангел Попов [*Търново,1835+1920], индустриалец - фабрики за книжни изделия в с.Килифарево, за тестени изделия /макарони и фиде/ 1894-?, търговец от 1861, крупен дарител на търновската община, къща за читалище "Радост", спортно дружество "Юнак" 1902 и читалище "Надежда". Оставя завещание юни 1908.
3.1.1.2 Димитър Н. Смилов, член на РК-Търново, другар на В. Левски.

4-5-? синове.

Сродници -
Георги х. Стоянов Смилов [*Търново, 1844+1915], ; учи в - Търново ?-1860, Киев 1860-62, Одеса 1862-64 /ΙΙ гимназия/, където живее в една квартира с Хр. Ботев, Ришельовския лицей /физико-математически отдел/ 1864-66, завършва в Петербург /Технологическия институт/ 1866-?. Член- на читалище "Надежда"- Търново 1871. Учител в Сопот 1871-77, председател на Окръжния съд-Търново 1877, спомощник 1873. Автор на "Учебник .. по бояджийство" 1888. Издържан от брат си 1860.
Димитър Смилов = Анастасия Николова СТАМБОЛОВА [*Търново]
Христо Смилов Търново учи в Букурещ 1862-69 /медицинско училище/, завършва медицина 1869-72. Деец на читалище "Братска любов".

# Бележити търновци. 1985, с. 57-58; БВИ. С., 1988, с. 601.

Няма коментари:

Публикуване на коментар