неделя, 8 април 2012 г.

ПОПОВ (Казанлък)


Петко Попов /Папазов/[*Казанлък], учител в Казанлък през 60-те години.
Ι
Мирчо П. Попов [*Казанлък, ок.1840/45+27.Ι.1926,Ст.Загора], учител и съратник на В.Левски; учи в Казанлък и Пловдив /класно/. Учителства в - Казанлък ?-1870, Хасково 1870-?. Читалищен деятел в Хасково. Съосновател и председател на РК-Хасково, съратник на Петър Берковски, В. Левски и Атанас Узунов. Осъден на доживотен затвор в Диарбекир по Хасковското покушение 1873, избягва оттам 1876. Опълченец през РТВ 1877-78, деец по Съединението 1886 = Мария Христова Стоилова, учителка в Хасково 1872-76, член на РК-Хасково; деятелка в читалище "Заря"; братовчедка на братя Георги и Михаил х.Иванови Минчеви. Брак в Хасково.

# БВИ. С., 1988, с. 543-544, 545; 548; Сб. Протоколи от съдебния процеса срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по Хасковското покушение през 1873 година. С., 1975, с. 128 /в пенсионното му дело е записан като М. ДИМИТРОВ Попов, а в други извори М. Папазов Паскалев/ Вероятно Димитър е дядо му, а Паскал е бил свещеник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар