неделя, 13 ноември 2011 г.

ДРАГАНОВ (с. Калипетрово, Силистренско)


Рк Драган, свещеник в с.Калипетрово. Спомощник 1858 /"Търговско ръководство"/.

1. Драган Драганов, учи в с.Калипетрово 1850-51, свещеник в с. Алмалии - Добруджа 50-70-те г. на 19 в. Спомощник 1853 "Критически издиряния за историята на блъгарите", 1856 "Евангелие поучително" и 1864 "Въведение във всеобщата история".

1.1 Димитър Др. Драганов [*с. Алмалии +1872,Силистра], учител; учи в родното си село и Одеса /Духовна семинария/ ?-ок.1865; учител в Алмалии ок. 1865-71, Силистра 1871-72.

# БВИ. С., 1988, с. 222-223.

Няма коментари:

Публикуване на коментар