неделя, 6 ноември 2011 г.

ОБРЕТЕНОВ (Русе)


Рк Обретен, абаджия; води тефтер с родови данни - сега в НБКМ = Стамата. Брак от 14.Х.1806.
Ι
Тихо Обретенов [*Русе,6.ХΙΙ.1808+ есента 1869], абаджия, епитроп на черква "Св. Троица" и училищен настоятел 1841, деец за църковна независимост, търговец с дюкян в гр. Сакча - Влахия 1852-53 и 1857-64-?. Отровен от търговския си съдружник чорбаджи Трифон = Тонка Тончо Поставчията [*Русе,1812], деятелка за църковна независимост. Брак от 1831.
1. Атанас Т. Обретенов, търговец в Сакча 1857.
2. Ангел Т. Обретенов [*Русе,1837+16.IХ.1894], търговец в Сакча 1857-64 и Русе 1864-?Повикан с писмо от Ст. Караджа се озовава в четата му. Заловен при с. Козни дол-Сливенско, отведен в Русе и осъден на заточение в Акия 1868-78.
3. Петър Т. Обретенов [*1844+1868], четник; учи в Русе, помага на баща си в Сакча ?-1867. Забягва в Румъния и от там се включва във Втора белградска легия 1867-68. Убит в сражение край Канлъ дере.
4. Петрана Т. Обретенова [*1845+27.III.1932]

5. Никола Т. Обретенов [*Русе,28.V.1849+10.Х.1939] = ?. Ботев четник; учи в Русе /класно/ ?-1864; Първият учител в Сакча 1864- март 1866. Читалищен деец 1866 и библиотекар 1867-75 в Русе. Член на БРЦК-Букурещ и РК-Русе. Съмишленик на Матей Преображенски, В. Левски, Стамболов, Бенковски и Волов. Емигрира в Гюргево - Румъния 27.ΙХ.1875
- Тонка Н. Обретенова [*+2.ХΙ.1944] убита = Нико Просеничков [*Русе+2.ХΙ.1944], убит. Имат 2 дъщери Милана [+1944], умира от скръб по родителите си и Лиляна, съпруга на художника Ненко Д. БАЛКАНСКИ [*Казанлък,1907+1977].

6. Георги Т. Обретенов [+8.V.1876], помага на баща си в Сакча.

7. Анастасия /Сия/ Т. Обретенова [*1860+29.IХ.1926]

Няма коментари:

Публикуване на коментар