събота, 5 март 2016 г.

ХАДЖИЕВ (с. Златарица - Еленско)


Иван Хаджиев

1. Иван Ив. Хаджиев [*с. Златарица - Еленско, 1848], свещеник в родното си място 1877. Владее руски, турски и румънски. Килиен учител по граматика, география и естествени науки. Оставя приписка в Бибилия на турски.

2. Станю Ив. Хаджиев [*с. Златарица - Еленско, 1855 +23 ноем. 1877, Златарица], убит в сражение с турци. Неженат.
     # Сб. Писахме да се знае. С., 1985, с. 196-197 /със съкращение/ и с. 261; Чолакова, Маргарита. За своите братя и Отечеството.- в. Ехо, 26 февр. 1988, с. 3.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар