понеделник, 21 декември 2015 г.

НЕНОВИЧ

НЕНОВИЧ

Симеон Ненович

1. Пано С. Ненович, търговец в гр. Пеща 1809-11.

2. Павел С. Ненович [*1795 +1828], търговец в гр. Пеща 1798-99, 1809, 1811.
     # БВ, т. 2, с. 169-175; Вж Бур-Марковска, Марта. Една българска търговска фирма в гр. Пеща.- Изв. БИД, 1977, т. 30, с. 37-56; Пенковска, Пенка 2012.НЕНОВИЧ (Свищов)

Васил Ненович
   I
Васил Н. Ненович [*Свищов +9 окт. 1834, Букурещ], търговец в Букурещ и Брашов 1821. Учи в Букурещ /лицей "Св. Сава"/ ок. 1812.  Учител по български език 1829-?, преводач и издател. Иждивител и настоятел  на "Свещенная история церковна" 1825, "Рибния буквар" /на Петър Берон/ 1826. Съставя славянобългарски буквар 1826.  Умира от туберкулоза.
   I
Никола В. Ненович [*Букурещ, 1825],търговец.  Учи в Букурещ /лицей "Св. Сава"/. Библиотекар в лицея. Учител в Браила 1844-47, преводач от френски и румънски. Превежда Влахобългарските грамоти за ДА-Букурещ. След 1870 напуска Румъния.
    Вж Бур-Марковска, Марта. Писма на книгоиздателя Василия Н. Ненович в Будапещенските архиви /1824-25/.- Изв. ИЛ, 1972, № 21, 219-275; БВИ. С., 1988, с. 458; ЕБВЛ. С., 1996, 484-485.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар