петък, 17 юли 2015 г.

АРНАУДОВ (Русе)

Петър Арнаудов, род от   Тетово.
   Ι
1. Димитър /Димчо/ П. Арнаудов [*Русе]= Царевка Сапунова
1.1 Люба Д. Арнаудова [*1905], учителка = Ненко БАЛКАНСКИ. Брак от 16 юли 1933. 
1.2 Тодора /Дора/ Д. Арнаудова [*1911].
1.3 Вера Д. Арнаудова
1.4 син /+бебе/
2. Михаил П. Анаудов [*Русе, 5 окг. 1878 + 18 февр. 1878, София], професор. Учи в Русе, завършва СУ 1895-98, специализира индогерманско езикознание в Германия 1898-1900 - /Лайпциг  и Берлин/ и Чехия - Прага 1903-04 с докторат.  Учителства 1900-03 във - Видин и София. Поддиректор на НБ-София 1907. Доцент 1908, професор 1919, декан на Историко-филологическия факултет 1921-22, директор на Народния театър 1926, ректор на СУ 1935-36, председател на СБПисатели. Сътрудничи на - сп. Училищен преглед, СбНУ, Списание на БАН, Пролом, Родна реч, Просвета, Слънце, Съвременник, Македонски преглед,  Славански глас, Листопад, Завети,  Сердика, Литературна мисъл, Българска мисъл /и редактор/  Автор на монографии за Крали Марко 1918, Г. С. Раковски  1922, Неофит Бозвели  1930 и 1941, В. Априлов  1936, Селимински  1938, Ин. Вазов 1939, Екзарх Йосиф  1940, Паисий Хилендарски 1942, Братя Миладинови 1943,  Софраний Врачански 1944, Л. Каравелов  1964 = Фанка. 
2.1 Ани М. Арнаудова

3. Илия П. Арнаудов [*Русе], музикант в Сливенската опера, живял и в Русе.
# РБЛ. С.,1976, с.53-55 и сн. на Михаил; Василева, Весела. поглед към митналото. С., 2014, с.

Няма коментари:

Публикуване на коментар