петък, 16 януари 2015 г.

КОЦОВ (с. Петърница, Плвенско)


Стамо [*с. Петърница, Плевенско]
   Ι
Рк Коцо Стамов = Лиша Кучова  Тонова [*с. Брестовец, Плеввенско].

1. Цано Коцов  = Катерна п. ХИНОВА [*Плевен]
1.1 Димитър Ц. Коцов [*Плевен, 29 окт. 1854 +16 февр. 1893, София], учител, публицист, преводач. Учи в Плевен, Габрово /гимназия 1873-73/ и Загреб /гимназия 1874/, следва в Букурещ. Учителства в Плевен 1875, Свищов и Видин 1878-79, училищен инспектор във Видинско 1879-80 и Русенско 1890-91. Поддиректор на Народната библиотека - София 1891-93. Редактор на сп. "Венец" 1884-91. Сътрудничи на в "Право"  1873, сп."Училище" 1873-76, в. "Източно време"  1875, в. "Напредък" 1875, в. "Нова България" 1876, в. "Българин" 1878, сп. "Славянско братство" 1878. Спомощник 1875. Автор на учебници. Депутат в 3 ВНС и 5 ОНС = Ирина, родственица на Александър Екзарх
1.1.1 Вида Д. Коцова = ?
1.1.2 Асен Д. Коцов, с псевд. Свежин, писател и журналист = Галина [*София]. Нямат деца.
1.2 Марийка /Мица, Маруца/ Д. Коцова = Коста Аврамов Матов

2. Тодор Коцов, търговски съдружник с брат си Симеон и с Георги Дюлгеров 1877 = Марийка [*Ловеч].
2.1 Тодор Т. Коцов

3. Симеон Коцов [*Плевен, 1838 +19 окт. 1877], търговец и търговски съдружник с  Манол Хаджиконстантинов и Парашкев Хаджидимитров 1867, както и с Георги Дюлгеров от 1877 и брат си Тодор. Председател на РК-Плевен /май 1869/, съратник на В.Левски и Ангел Кънчев. Съучредител на плевенско читалище /1 окт. 1869/. Спомощник, неженен.
4. Иванчо Коцов [*1841], неженен
5. Косто Коцов [*ок.1843]
6. Александър Коцов, неженен
7. Параскева /Пъта/ Коцова = п. Христо /Ланко/ Попспасов. Имат 2 деца - Василка и Даци.
8. Тодора /Тоша/ Коцова 
9. Петра Коцова 

# БВИ, 1988, с. 360; Петрова, Олга. Родът на Симеон Коцов.- В: Родове на основатели на Плевенския РК и диарбекирски заточеници. Плевен, 1995, с. 21-27 и 2 сн.; Вж Данов, Иван. Родословно дърво - Коцов.- В-А-Ι, № 1621, ИМ- Плевен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар