петък, 9 май 2014 г.

НАЛБАНТОВ (Копривщица)Тодор Тодоров
   Ι
Искро Т. Тодоров = Искра Искрюва
   Ι
1. Ненчо Ис. Налбантов, с прозв. Налбантина [*Копривщица, през 40/50-те + преди 1896, Карлово], делегат на Оборище, поборник  през Априлското въстание 1876. Заловен, осъден на смърт от турци и заточен  в крепостта Акия и освободен от Амнистията 1878. Заселва се в с. Старо Ново село, Пловдивско, живее и в Карлово.
   Ι
2. Тодор Ис. Налбантов [*Копривщица, ок. 1843-44 +16 ян. 1926, Карлово], поборник в Априлското въстание 1876, заловен от турци в Копривщица 5 май 1876, затворен в Пловдив за 14 месеца, в Одрин и Цариград до Сан Стефанското примирие 1878.

# Копривщица. С., 1980, с. 171-172, 181-182.

Няма коментари:

Публикуване на коментар