четвъртък, 6 февруари 2014 г.

САВОВ (с.Беброво, Еленско)


Рк Сава Миланов, свещеник в Елена ?-1844-47-?. Спомощник 1843 /Общое зечлеописание/, 1844 /Провославное учение/, 1844 /История на словеноболгарский народ/, 1847 /Писменица/.

1. Андрей САВОВ Младенов [*с.Беброво, Еленско], свещеник и книжовник. Поп в родното си село през 50-70-те г. Сътрудничи на сп. "Слава" 1871. Превежда и издава "Кратки поучения" 1870 с  предговор за състоянието на служителите в черквите.

2. Милан САВОВ Миланов[*Елена], учител и свещеник. Учи в Елена при Иван Момчилов, Никола Михайловски и Никифор Попконстантинов. Учител в Лясковец, Сливен и Елена през 60-те т. Свещеник в Елена ат края на 60-те год = Юрдана Михалева МИХАЛОВСКА.

2.1 Сава М. Савов [*1881 +1912] = Фрида Клейман.
2.1.1 Милан С. Савов = Йорданка.
2.1.1.1 Сава М. Савов  = К.
2.1.1.1.1 А. С. Савов
2.1.1.2 Фрида  М. Савова = Д. Михайлов. Имат дъщеря Д.
2.1.2 Йордана С. Савова = Едуард Кужел. Имат 2 дъщери - Лили и Ерика.

2.2 Михаил М. Савов = Йорданка.
2.2.1 Мария М. Савова = Христо Константинов Константинов. Имат 2 деца - Константин и Дорка.
2.2.2 Христо М. Савов= ?
2.2.2.1 М. Хр. Савов
2.2.3 Милан  М. Савов
2.2.3.1 ? М. Савова

2.3 Цанка М. Савова [*1876 +1956] = Стоян Агов. Имат 3 деца - Йорданка, Петко и Милан [*1910 +1987].
2.4 Донка   М. Савова = Стефан Петров. Имат 2 сина - Димитър и Иван.
2.5 Мария М. Савова = Руси Столаров. Имат 2 сина - Стефан [*1895] и Димитър [*1900], инженер.
2.6 Ана М. Савова = Иван Драганов. Имат 6 деца - Койка, Милан [+1916], Руска, Йорданка, Вера и Мария.
2.7 Роза М. Савова = Пал Дерлик. Имат 3 деца - Петко, Кирил и Йорданка.
# БВИ. С., 1988, с. 413, 578, Кратък мой вариант.- блог "Български родословия" 30.12.2012; geni.com. /без Андрей - брата на п. Милан и без баща им/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар