сряда, 12 септември 2012 г.

НАУМОВ (Ст.Загора)


Михаил Наумов
   Ι
Димитър М. Наумов [*Ст.Загора, 12 ян. 1851+23 юни 1884,Ст.Загора], агроном; учи в Ст. Загора ?-1868 /петокласно/, Цариград 1868-70 /Роберт колеж/, гр. Табор - Чехия /земеделско училище/ - тук е съученик с Ангел Кънчев, завършва земеделие в Лайпциг и Хайделберг - Германия. основава 1 февр. 1883 и редактор на Първия български селскостопански в. "Земеделец"; В България в с. Шамлий /днес с.Горно Ботево, Ст.Загорско/  ок. 1876. Отправя  писма-протести до Граф Игнатиев и Ю. Скайлер, английски консул в Цариград за тежкото положение на българите. През РТВ 1877-78 е преводач в щаба на руската армия. Вицегубернатор на Одрин след 1878, в Ст.Загора е председател на Окръжния съд и общински съветник - защитава интересите на селяните в Новозагорско. Депутат - предлага законите за земеделския данък, земеделските каси и горите. Инициатор на откриването на земеделското училище в Садово и промишленото училище в Сливен. Сътрудничи на в. "Земеделец". Умира от туберкулоза. На негово име - улица в Ст.Загора и читалище в с.Преславен - Ст.Загорско.
   #  Майноловски, Симеон. Димитър Наумов.- В: МПИ. С., 1983, с. 75-77. Вж.Енчева, Ст. За един от строителите на Нова България - Димитър Наумов.- сп. "???",  2007, № 4.

Няма коментари:

Публикуване на коментар