четвъртък, 2 август 2012 г.

КАРАИВАНОВ (Сопот)


Рк  Кара Иван,  бунтовник.
   Ι
?.
   Ι
Петър Караивнов, търговец [+1856] умира от холера = Неделя Петкова Гульова, с прозв. Баба Неделя [*Сопот, 13 авг. 1826 + 1 ян. 1894,София], учителка в - София окт. 1858-61, Самоков 1862-64, Кюстендил 1864-65, Прилеп 1 юли 1865-68, Охрид 1868-69, Велес 1870-71 и  Солун 1871-78, с. Ракитово - Чепинско след 1878. Основателка на Първите женски дружества във Велес 1862 и Солун 1872 и деятелка за независима българска църква. Записва народни песни, обичаи и предания. Автор на спомени. Брак от 1845. Имат 6 деца.

1. Станислава /Славка/ П. Караиванова [*Сопот, 8 май 1853 +1926,София], с псевд. Балканска и Балканова, учителка в - Прилеп 1868-69, Охрид 1869-70, Велес 1870-71, Воден 1872 и  Солун 1872-75, Кюстендил 1877, Дупница. Телеграфистка в Цариброд след 1878. Авторка на стихове 1876. Ушиват, с майка си, знамената на БРЦК 1871 и на Малешевските въстаници 1876.
2. Катерина П. Караиванова
3.
4.
5.
6. ?  [*1856]
Сродници - Тотка, внучка на баба Неделя.

     # Колева, Петранка. Баба Неделя.- В: МПИ. С., 1983, с. 17-19; БВИ. С., 1988, с. 316, 518 и сн. на Неделя; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 199 - Станислва род. 1858. Вж Спомените им.

Няма коментари:

Публикуване на коментар