четвъртък, 2 август 2012 г.

КАРАИВАНОВ (Сопот)


Рк  Иван с прозв. Кара Иван /Йован/,  бунтовник = арменка.
   Ι
Васил Караиванов
   Ι
А. Петко В. Караиванов  [+1856], търговец,  умира от холера = Неделя Дельова Гульова, с прозв. Баба Неделя [*Сопот, 13 авг. 1826 + 1 ян. 1894, София], учителка. Учи в Сопот ок.1833-35/36, учителства в - София окт. 1858-61, Самоков 1862-64, Кюстендил 1864-65, Прилеп 1 юли 1865-68, Охрид 1868-69, Велес 1870-71 и  Солун 1871-78, с. Ракитово - Чепинско 1883. Основателка на Първите женски дружества във Велес 1862 и Солун 1872 и деятелка за независима българска църква. Записва народни песни, обичаи и предания. Автор на спомени. Брак от 1845. Имат 6 деца.
   1. Нонка П. Караиванова [*1843 +23 апр. 1865], учи в Пловдив 1858-60. = Иванчо Христов Велков, с прозвХекимина и от там ФИ Лекарски. Имат 4 сина. Внучка - Тотка.
   2. Станислава /Славка/ П. Караиванова [*Сопот, 8 май 1853 +1926, София], с псевд. Балканска и Балканова 1872, учителка в - Битоля 1867-68, Прилеп 1868-69, Охрид 1869-70, Велес 1870-71, Воден 1872, Солун 1872-75, Кюстендил 1877-78 и Дупница. Телеграфистка в Цариброд след 1878. Авторка на стихове 1876. Издава в. Остен. Силистра, 1886. Ушиват, с майка си, знамената на БРЦК 1871 и на Малешевските въстаници 1876 =? [*с. Пъндъкли, дн. с. Васил Левски - Силистренско], чиновник в Сметната палата. Брак от 1878/79.
   3. Катерина П. Караиванова, учителка в Битоля 1867-68
   4. Добра П. Караиванова [*27 дек. 1886]
   5. Мария П. Караиванова  = Христо Апостолов, търговец в Пловдив.
   6. Петко П. Караиванов [*185?], военен. На военна служба от 1878, подпоручик 1880, поручик 1883, капитан 1885, майор 1885. Ковандир на 21 пех. Средногорски полк. Удостоен с кръст "За храброст".
Б. Христо В. Караиванов
   1. Еремия Хр. Караиванов - учи аптекарство в Плавдив при д-р Наййден Брайков - копривщанец до 1861/62г. В Кюстендил от 1874.
      1.1  Димитър Ер. Караиванов [*22 ян. 1882 + 26 окт. 1971]
     # Друмев, Васил. Из спомените...- сп. Мак. преглед, 1924-25, № 2-3,5-6; Селищев, А. Из биографии...- сп. Мак. преглед 1933, № 4; Македонски алманах. 1940, с. 48; Колева, Петранка. Баба Неделя.- В: МПИ. С., 1983, с. 17-19; БВИ. С., 1988, с. 316, 518 и сн. на Неделя; Енциклопедия "Кюстендил" 1988, с. 215, 284 /за Станислава и Еремия и сн./; Петкова, Неделя. Спомени. С., 1987, с. 11-13,15,19,52,71,78,19,96,106-107,112-114,120,135-136; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 199 - Станислва род. 1858, вероятно печ. грешка. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар