петък, 20 юли 2012 г.

САВОВ (с. Присово, Търлновско)


Рк Сава [*с.Присово, 1822+1858], свещеник от 1849.
   Ι
Иван Савов
1. Сава Ив. Савов, свещеник в Присово.
2. Димо Ив. Савов
2.1 Станко Д. Савов - хаджия
2.1.1 Димо х.Ст. Савов
2.1.1.1 Иван Д. Савов, чиновник.
2.1.2 Стефан х.Д. Савов, учител.
2.1.2.1 ?
2.1.3 Петко х.Ст. Савов, съдебен чиновник.
2.1.3.1 Иван П. Савов
2.1.3.1.1 Стайко Ив. Савов
     # Станев, Никола, История ..., 1993, с. 31-39; Вж Маринов, Цоньо Ст. и Петко Д. Петков. Село край Търновград.

Няма коментари:

Публикуване на коментар