петък, 29 юни 2012 г.

ИВАНОВ / АТАНАСОВ (Стара Загора)


Атанас Иванов, търговец.
   Ι
Ананас Ат. Иванов [*Ст.Загора, 12 февр. 1810 + 5 юли 1897, Ст.Загора], учител; учи в Ст. Загора, Свищов, Букурещ, при Неофит Рилски в Габрово и Копривщица. Учител в - Ст. Загора /килиен/ 1833-37, пом.-учител в Габрово 1838-41, Ст. Загора 1 март 1841-50 /взаимно/ и 1850-81 /класно/. Читалищен деятел. Спомощник 1860 /"Първа храна" от Т.Н.Шишков/ Автор на спомени "Черти из живота и записките на Ананас Иванов" 1885.

1. Мирчо Атанасов Иванов [*Ст. Загора, 1852+1890], учител;  учи в Белград  /богословско училище/ 1869-70, гр. Табор - Чехия /земеделско училище/ 1873. Учителства в  Ст.Загора и Трявна. Околийски началник след 1878 във Враца, Трън и  Севлиево. Сътрудничи на в. "Македония" 1871, в. "Право" 1873 и сп. "Читалище" 1873.  

2. Васил Атанасов Иванов [*Ст. Загора, 15 авг. 1857 + 15 септ. 1942], учи в Ст.Загора 1866-72/класно/, гр. Табор - Чехия ?-февр. 1874, гр. Кенигрец - Чехия 1874-77 /гимназия/, следва химия в Прага - Чехия 1877-78, дипломира се 1881. Учител по аритметика и география в Ст.Загора, Лом /и директор/ 1879-?, Сливен 1881-85, Пловдив 1886 и втори път ?, с. Княжево - Софийско /и директор/ 1886-89, по химия във Варна  1889. Съосновател и I председател на българските студенти в Прага, подпредседател на Пловдивското изложение 1892, пом.-комисар на Световното изложение в Париж  1900. Редактор на  в. "Нашето първо изложение".  Началник на отдел в Министерство на търговията и земеделието 1894-99 и 1906-10. Сътрудничи на  сп. "Читалище"  1874, в. "Ръководител на основното учение" 1874 и  на чешки списания 1877-78. Автор на Ι  учебник по химия и на  "Спомени из живота и дейността ми" 1936.

# БВИ. С., 1988, с. 49-51, 264.

Няма коментари:

Публикуване на коментар