сряда, 5 октомври 2011 г.

Четници при Панайот Хитов


1860-1863.

Желю Христов Чернев [*Ямбол,29.VІ.1828+24.VІ.1893,с.Карапча = Маламир-Ямболско], с прозв. Дядо Желю = Мария Г. Желювица. Четник при П. Хитов 1860-63, подвойвода до 21 юни 1867, подвойвода при П.Хитов през Сръбско-турската война 1876. Съратник и на войводата Димитър Стоянов Котев, с прозв. Калъчлията [*с.Загорци-Н.Загорско+1861]

Панайот Иванов Хитов [*1830], войвода на чети 1860-1863, 1867, 1876.


28 април 1867 -.
Преминават р. Дунав - 31 четника. Пътят - с. Дикили таш = Побит камък-Разградско /3 май 1867/, Осман пазар = Омуртаг /8 май/, Котел /12 май/, с.Сотиря-Сливенско /24 май/, връх Българка /28 май/, границата със Сърбия /4 август/. Присъединяват се други четници на - 12 май - 2 четника, на 22 май - 1, 24 май - 4, 28 май - 5, 20 юли - 5. Всичко 48 четника. Отделят се от четата 22 четника на 21 юни - 18 четника, 28 юни -1, 18 юли -1, 29 август - 1, 3 август - 1.

1. Бойко Нешов Тончев /Ганчев/ [*Копривщица+ок.1920,София], четник от Румъния до Сърбия - разпускането.

2. Васил Иванов Кунчев [*Карлово,1837+1873,София], с прозв. Левски, знаменосец до 4 август; записва се в ІІ белградска легия 1868.
3. х.Васил Николов Недялков [*Карлово,ок.1840+7.V.1929,София], четник от Румъния до Сърбия.
4. Вълко Янчев [*Новозогорско], с прозв. Курте байрактар, четник от м. Циганка до Сърбия. Четник при Бойчо войвода 1854-56 и при Димитър Калъчлията.

5. Гани /Ганю, Ганчо/ Края /Край/ [*Шумен+есента 1867], с прозв. Шумналията.
6. Георги [*Плевен]
7. Георги [*Сливен], с прозв. Сливналията, четник при П. Хитов и през 1860-61.
8. Георги х.Иванов [*с.Турия-Казанлъшко,1840+1868], с прозв. Тулчалията. четник от 12 май до 13 V.1867, присъединява се към Цонко войвода. Четник и при Х. Димитър и Ст. Караджа 1868.
9. Георги Попов [*Свищов]
10. Георги Чернев [*В.Търново, 1837+с.Калъдере,1868], четник до Сърбия. Постъпва във ІІ българска легия. Четник и знаменосец при Х. Димитър и Ст. Караджа 1868.

11. Димитър Димов [*Лясковец], четник от преди 1 май.
12. Димитър Николов Дишлийски [*Сливен,ок.1840+Сливен], с прозв. Пехливана; четник от първите; съратник на Х. Димитър 1859, знаменосец при Дядо Желю 1867, войвода на чета 1869, Ботев четник 1876, заточеник 1876-78.
13. Димитър /Петър/ Тодоров [*Сливен,1847+1868], четник до Сърбия. Постъпва във ІІ българска легия 1868. Четник и при Х. Димитър и Ст. Караджа 1868.
14. Дянко Димитров [*с.Шипка-Казанлъшко], с прозв. Шипчанина; четник от преди 5 юли.

15. Желю Христов Чернев [*Ямбол,29.VІ.1828+24.VІ.1893,с.Карапча = Маламир-Ямболско], с прозв. Дядо Желю = Мария Г. Желювица. Подвойвода до 21 юни 1867. Четник при П.Хитов 1860-63, подвойвода при П.Хитов през Сръбско-турската война 1876. Съратник и на войводата Димитър Стоянов Котев, с прозв. Калъчлията [*с.Загорци-Н.Загорско+1861,Русе], както и на Х. Димитър и Ст. Караджа 1866.

16. Иван А. Зарделийски [*Сливен,1844+3.І.1931,Русе], четник; съратник на П. Хитов 19.ХІІ.1859. Постъпва във ІІ българска легия 1868.
17. Иван Георгиев Петров [*Пазарджик,ок.1840+1.V.1914,Видин] /Не е в четата на Ф. Тотю и не е от Панагюрище, както пише Тодорка Драганова във "Филип Тотю" 1967/.
18. Иван /Иванчо/ Георгиев Сапунов [*Казанлък, 1843+8.VІ.1911, Айтос], с прозв. Черния, Тютюнджията; четник от от 24 май 1867 до Сърбия. Ранен на 25 юли в дясната ръка и се лекува в гр. Княжевац-Сърбия, в Белград държи магазин за тютюн 1871-76; четник и при П. Хитов 1876 /Сръбско-турската война/, където е ранен в лявото рамо.
19. И. Д. [*Сливен]. четник от първите.
20. Иван Колюв [*Ст. Загора], четник от 24 до 27 май 1867.
21. Иван Петров [*Лом]
22. Иван /Йово/ Петрович [*Черна гора], с прозв. Черногореца; четник от 20 юли 1867 до Сърбия, четник и при Ф. Тотю до 20.VІ.1867.
23. Иван Русев [*Чирпан], с прозв. Бъчовар и Фучеджията; четник от 24 май 1867. /Не е в четата на Ф. Тотю и не е от Ст.Загора, както пише Тодорка Драганова във "Филип Тотю" 1967/
24. Иван Тодоров [*Търново+18.VІІ.1867], с прозв. Капитан; четник до Сърбия. Участва в І българска легия, член на РК във Влашко.
25. Иван п.Христов Кършовски [*Елена,12.VІІІ.1839+1.ІІІ.1914], писар. Въстаник в Дядо-Николовото въстание 1856, записва се в І белградска легия 1860 и ІІ - 1868. Брат - Кръстю, четник.
26. Илия [*Сливен]
27. Илия Господинов [*Сливен+след 12 август 1868,с.Градец-Сливенско], с псевд. Гунчо войвода; четник от 28 май до 21 юни 1867. четник при Желю войвода от 21.VІ.1867 до есента, зимува в Сливен. Нападат турската поща край Сливен 12.VІІІ.1868, укрива се до с. Градец при братя Ганеви, от които е убит и предаден. Знаменосец при Желю войвода. Четник и при П. Хитов ?-1863, войвода 1864. Брат - Стефан.

28. Кръстю /Кънчо/ п.Христов Кършовски [*Елена+25.ІІІ.1899,с.Мустафа Бейлери = Павел баня-Балчишко ?]. Брат - Иван, четник.

29. Милан Лапчевич [*Крушевац-Сърбия+Сърбия], четник от 20 юли 1867 до Сърбия; преди това четник при Ф. Тотю ?-20.VІІ.1867.
30. Михаил Николов [*Търново]
31. Михаил Цонев [*Сливен], с прозв. Таушана; четник и 1864 при Стоян Люцканов (Папазооглу) и Х. Димитър.

32. Никола /Кольо/ Петров [*с.Турия-Казанлъшко], с прозв. Турийчанина и Турчин; участва в подготовката 1867 на четата в Гюргево и Зимнич, четник до Княжевац-Сърбия.

33. Панайот Иванов Хитов [*1830], войвода на чети 1867, 1876.
34. Пане Григоров Драгоев, заловен след битката край с.Върбовка, отведен в Търново - Видин, откъдето избягва.
35. Сава Ангел Славчев /Славков/ [*Свищов,1843]; четник от 12 май до 13 май 1867; четник към Цонко войвода 13.V.1867-до Сърбия. Участва в ІІ българска легия. Брат - Никола Славков.
36. Стефан [*Копривщица]
37. Стефан Господинов [*Сливен,1841+1868,връх Бузлуджа], с прозв. Хитрия и Топтанджията; четник и при П.Хитов 1863 и Х. Димитър и Ст. Караджа 1868. Брат - Иван, четник.
38. Стефан Йовчев [*Лясковец]
39. Стоян Велков Софийски [*с.Желява-Софийско,1842+ок.1873], с прозв. Шопа и Кулаксъза; четник от пролетта на 1867.
40. Стоян Петков [*Казанлък]

41. Тодор Донев Харбов [*Сливен+ след 12 август 1868,с.Градец-Сливенско], другар на Х. Димитър и на Илия Господинов от детство, четник от 28 май 1867 /връх Бузлуджа/ до заминаването на П. Хитов към Сърбия - 21.VІ.1867, след което се присъединява към Желю войвода до убиването на Гани Шумналията - есента, зимува в Сливен до 4.ІV.1868. Участва в нападението на турската поща край Сливен 12.VІІІ.1868, укрива се до с. Градец при братя Ганеви, от които е убит и предаден.
42. Трендафил Андреев [с.Аджар-Карловско+5.Х.], хайдутин и преди. Обявен в календара на Хр. Ботев за "мъченик български" 1875.

43. Филип Тотю [Тодор Станчев Топалски *1830], войвода до 20.VІ.1867; четник при П. Хитов от 20 юли 1867 до Сърбия.

44. х.Христо [*с.Градец-Сливенско], с прозв. Градечанина, хаджи Санда; четник от преди 8 май 1867 /Омуртаг/, 25 юли 1867 /Ръжански колиби/, 3 август 1867 /Топли дол срещу Бабин зъб/ до 18 юли 1867, когато се отделя от заминаващите за Сърбия.
45. Христо Марков [*Тиквеш] /Не е в четата на Ф. Тотю и не е от с. Бабово-Велешко, както пише Тодорка Драганова във "Филип Тотю" 1967/
46. Христо Петков Ботев [*с.Ганчовец-Дряновско,1839+1868,с.Вишовград-Павликенско], с прозв. ГанчовИц, Дряновски. От 1848 работи при чичо си - търговец в Тулча. Отваря магазин 1858. Член на РК-Тулча; четник от 22 май 1867 до Сърбия, постъпва в ІІ българска легия - Белград 1868. Четник-писар и при Х. Димитър и Ст. Караджа, тежко е ранен край с.Вишовград и се самоубива.
47. Христо х.Йорданов Брадел [*Елена], с прозв. Еленчанина; четник от м. Циганка до 29.VІІ.1867 /над Ст. Загора след Хаинбоазкия проход/. Учител в с.Божурлук-Плевенско. Баща - х.Йордан Брадата, участник във Велчовата завера 1835, сестра Ана Йорданова, учителка от 1846 до 1870.

48. Цонко Кънев Петранов /Петров 1897/ [*Котел,1817+1905,с.Балджи кьой = Медово-Анхиалско], с прозв. Цонко войвода; четник до 13 май 1867, подвойвода от 13.V. -4.VІ.1867 около Котленско и отново четник от 4 юни 1867 до края на похода. Четник и при Таню Стоянов Куртев 1876.

49. Янко [*Кавакли = Тополовград]


1876.

Панайот Иванов Хитов [*1830], войвода на чети 1860-1863, 1867 и 1876.

Няма коментари:

Публикуване на коментар