неделя, 31 юли 2011 г.

КУШЕВ (Велес)


Михаил Кушев

1. Бано М. Кушев [*Велес,1863+17.ХІ.1910,Велес], учител и деец на ВМРО. Учи в Солун /гимназия/ ?-1886; учител в - Сер, Солун, Воден, Тетово, Дедеагач, Велес 1903, Скопие ?-1907 и училищен инспектор. Убит от турци.
1.1 Илия Б. Кушев [*с.(Х)ърлевци -Велешко,24.ІІІ.1896+29.ХІ.1922,с.Ърлевци], деец на ВМРО и велешки околийски войвода. Учи в Солун /гимназия/ ?-1913 и София /Военно училище/ 1913-?; следва право в СУ. Поручик в І Световна война - І артилерийски полк. Убит в сражение от турци. На негово име - улица в София.
1.2 Тодор Б. Кушев [*Велес,2.VІІІ.1901+19.ІХ.1925,Гевгели], деец ва ВМРО. Убит в сражение от сърби.

2. Петър М. Кушев [*Велес,24.ІІІ.1870+12.V.1939,София], доктор и деец ва ВМРО; учи в Солун /гимназия/, София /Военно училище/ ?-1892, завършва медицина в Монпелие - Франция 1898-? Служи в 6 п. Търновски полк до 1898. Лекар в Скопие и Велес. Арестуван 1905 и заточен в Азия. Депутат в 21 и 23 НС (1931-34).

Сродници
- Кочо Кушов, хаджия, свещеник във Велес, спомощник 1839. Син - Георги К. Кушов.
- Султана Атанасова Кушева [*Велес], учи в Киев /гимназия/ 1870-74.

# Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 134.

Няма коментари:

Публикуване на коментар