четвъртък, 10 март 2011 г.

БАКАЛОВ (Елена)


х.Никола Бакалов

1. Юрдан х.Н. Бакалов [*Елена+1883,Елена], с прозв. Юрданчо паша, политик; моавин "помощник" на валията в Русе докъм 1875, каймакамин "областен управител" на Габрово 1875-76, І българин мютесарифин "окръжен управител" на Пирот 1876-?, с чин паша и уволнен в Цариград. След РТВ е областен управител на Шумен, депутат 1879 и 1881. През Априлското въстание 1876 успява да спаси Габрово от опожаряване, разорение и сеч.

2. Пенчо х.Н. Бакалов

3. Иван х.Н. Бакалов

Сродник - братя
1. Иван Бакалов [*Елена], учител в Елена и Лясковец 1832. Живее и работи и в Букурещ.

2. Никола Бакалов [*Елена], търговец в Гюргево.

# БВИ. С., 1988, с. 54; в. "Труд", 14.V.2011, с. 24 и сн. на Юрданчо паша.

Няма коментари:

Публикуване на коментар