четвъртък, 10 юни 2010 г.

ПОПОВ / ЗАГОРСКИ (с.Макоцево, Софийско)


Баща или дядо преселници от Загорето /с. Липница, Ботевградско/ в с. Макоцево.
Рк п.Петър Загорски [+1853], свещеник в Макоцево и околните села от ок. 1820, основател на І училище в селото 1840 = Пелагия [*с.Байлово].
1. Евтим Попов [*ок. 1820+1875], учител 1856 и свещеник от 1861 в Макоцево, спомощник 1870, 1874. Починал от тиф = Мария п.Димитрова [*с. Долно Камарци].

1.1 Димитър п.Евтимов с прозв. Бърдаря [*Макоцево,1856+1947], търговец и производител на бърда за тъкане, учител в Макоцево от 1882-84, кмет на селата - Макоцево 1894-98 и 1911-14, Чеканово, Д. Камарци и Осоица = Екатерина Захариева [*Д. Камарци].
1.1.1 Мария ~ [*Макоцево,1883+1975] = Димитър Иванов Чурешки, търговец.
1.1.2 Иван ~ [*Макоцево,1885+1928] = Мария Цонова [*Макоцево].
а/ Димитър ~ [*Макоцево+1890,София], починал докато е ученик.
1.1.3 Евтим ~ [*Макоцево,1887+1967] = Пенка [*Тетевен].
1.1.3.1 Богомил ~ [*1929]
1.1.4 Гюргя ~ [*Макоцево,1890+1952] = Димитър Дамянов Йотов [*Макоцево+1916], подофицер загинал на фронта в Добруджа, брат на Георги Дамянов [*1886+1923], депутат от БЗНС.
1.1.5 Иванка ~ [*Макоцево,1893+1972] = Георги Стойков Попов [*с.Потоп, Ботевградско], офицер до 1921 и търговец.

1.2 Петър ~ [1858+след 1900] = Мария Гаврилова Велинова [*Макоцево].
1.2.1 Стефан ~, в Макоцево учител 1928-49 и кмет 1940-41.
1.2.2 дъщеря
1.2.3 дъщеря

1.3 Пелагия ~ [*1860+ след 1920] = Михаил Стоянов Кафеджийски [*Макоцево] .

1.4 Никола ~ [*1865+след 1900].
1.4.1 Евтим
1.4.2 Елена
1.4.3 Стойна
1.4.4 Йорданка

1.5 Захари ~ [*Макоцево,1872+1966] = Мария Иванова [*Д.Камарци]. Имат 5 сина и 2 дъщери, но непосочени поименно.

2. Никола ~ [*Макоцево,ок.1822+след 1860]
2.1 Иван ~ [*Макоцево,ок.1845+1929], свещеник от ок. 1870, член на РК = Гюргя Ценова Маринова [*Макоцево].
2.1.1 Тоша
2.1.2 Петър ~ [*Макоцево,1872+1944,Саранци], в Макоцево учител 1891-92, свещеник в Макоцево до 1912 и в Саранци 1912-1944. Убит = Пена Иванова [*Байлово], от рода на Елин Пелин.
2.1.2.1 Димитра
2.1.2.2 Иван ~ [*Макоцево,1896+1944,Саранци], кмет на Саранци. Убит = Екатерина Георгиева Атанасова [*Саранци]. Имат син и 2 дъщери, по-малката = Стоян Стоянов, професор езиковед.
2.1.2.3 Никола
2.1.2.4 Георги
2.1.2.5 Йордана

2.1.3 Никола

2.1.4 Методи [*Макоцево,1878+1931], учител в Макоцево 1899-1904 и свещеник = Цона Митакова [*Д. Камарци], братовчедка на Васил Митаков [+1945], министър на правосъдието, разстрелян.
2.1.4.1 Иван
2.1.4.2 Петър
2.1.4.3 Димитър
2.1.4.4 Мария

2.1.5 Мария

2.2 Стефан

# Чурешки, Манол. Възрожденският род Попови от с. Макоцево, Софийски окръг.- сп. Родознание, 1997, № 1-2 , с. 37-39.

Няма коментари:

Публикуване на коментар