четвъртък, 17 юни 2010 г.

ЖУФОВ (с.Югово, Пловдивско)


Иван
І
Петко [*ок.1800] = Мария [*Чепеларе].
1. Атанас Маричкин [*ок. 1830]
1.1 Иван /Йоан/ Атанасов [+1930,Ст.Загора], дюлгер в в с. Узонджово и Ст.Загора. Съратник на В. Левски - придружител, укривател и касиер след 1868. Заловен на Узунджовския панаир 1873, избягва в Румъния - търговец 6 месеца. Опълченец 1877-78, участник в Сръбско-българската война 1885 = в Ст.Загора. Имат 7 деца, 3 - живи.
1.1.1 Параскева
1.1.2 Ташка = Никола Петров Жуфов [+1974]. Имат 3 деца.

Рк 2. Петър Маричкин с прозв. Жуфа [*ок. 1840+1916], строител = І. Мария Златилова Кисьова [*1844+1903]; ІІ. Мария Палафутева [*с.Наречен].
2.1 Елена ~ [*1865] = Ангел Вълков Златанов.
2.2 Велика ~ [*1871+1935] = Никола Манолев - Гущера.

2.3 Атанас Жуфов [*1874], строител = Велика Тодорова Станчовска [*1883]. Брак от 1902.
2.3.1 Никола ~ [*1904+1908]
2.3.2 Тодор ~ [*1906]
2.3.3 Стоян ~ [*1908+1930]
2.3.4 Иван ~ [*1910]
2.3.5 Костадин ~ [*1912+1913]
2.3.6 Ангел ~ [*1914]
2.3.7 Илия ~ [*1919+1922]
2.3.8 Христо ~ [*1921]
2.3.9 Гина ~ [*1923+1924]
2.3.10 Димитър ~ [*1926], близнак
2.3.11 Димитра [*1926], близнак

2.4 Иван Жуфов [*1875+25.ХІ.1916], строител, убит на фронта в Сърбия= Мария Илиева Паскалева. Брак от 1904.
2.4.1 Костадин
2.4.2 Димитър
2.4.3 София ~ [*1911]
2.5 Гина ~ [*1879] = Петко Неделчев Кьорчев.
2.6 Николина ~ [*1883] = Костадин Ланговски.
2.7 Никола Жуфов [*1883/7+1972/4,София], строител = Ташка Иванова Атанасова.
2.7.1 Марийка ~ [*1915+1921]
2.7.2 Петър
2.7.3 Елена
2.8 София ~ [*1887+1958] = Тодор Г. Паскалев.
2.9 Димитра ~ [*1891] = Иван Делистояновски.

3. Мария = с. Узунджово.

# Гащилов, Иван. Родът Жуфови - сподвижници и закрилнци на Апостола В. Левски.- сп. Родознание, 1997, № 1-2, с. 33-36.

Няма коментари:

Публикуване на коментар