вторник, 5 март 2024 г.

МОРФОВ / Кереков (Копривщица)

Христо Кереков Ι Рк ? [+ок.1843/44], с прозв. Морфи от МИ, селце край Одрин = Неда Крадлекова [*Копривщица +ок. 1843/44], леля на Атанас Цв. Узунов - сподвижник на В.Левски. 1. Васил Морфов [*1836 +ок.1897], служи в Цариград при търговеца Хр. Тъпчилещов. Член на меджилиса "съвета" в Копривщица, а в Пловдив, Ст.Загора /ок. 1881/ и Враца - член на съдилища /председател на съд/ = I. Христина Генкова Комсиева [*Калофер, ок. 1849/51 +Карлово, след 1877]. Брак от 1863; = II. Кина Терзиева [*Търново], вдовица с 3 дъщери - Мария. 1.1 Христо В. Морфов - учи във Военно училище - София, завършва и Генерал-щабна академия. 1.2 Генко В. Морфов - учи във Военно училище - София. 1.3 Богдан В. Морфов - учи в Одрин /католическо учиилище/ = Мария Петрова Икономов [*Трявна] 1.3.1 Васил Б. Морфов. 1.3.2 Петър Б. Морфов 1.3.2.1 Богдан П. Морфов, историк, завършва ВТУ. Автор на "Петър Икономов - учител и книгоиздател, родом из град Трявна", "Доктор Георги Золотович - живот и дейност" и "Незабравимата Христина Морфова" 1878 /2 изд. 1980/. 1.3.2.1.1 Богдан Б. Морфов 1.3.2.1.2 Бранимиир Б. Морфов 1.4 Мирчо В. Морфов, медик в Цариград, Ст.Загора и София 1.5 Александър В. Морфов [*1881] - от II брак, учи в Одрин и във Военно училище - композитор 1.5.1 Милкана Ал. Морфова 1.6 Крум В. Морфов [*1883 +1899] - от II брак, учи в Одрин. 1.7 Христина/Тине/ В. Морфова [*Пловдив, 24 апр. 1889] - от II брак, учи в - Ст. Загора 1895-97, Търново 1898-1900, София 1901- 2. Никола Моорфов [*1837] # Морфов, Б. Незабравимата Христина Морфова. С., 1980, с. 12-25 и др.

неделя, 5 март 2023 г.

СИВКОВ (с. Загорци - Новозагорско)

Петър Сивков [*с. Торлак махле, дн. Загорци - Н.Загорско + март 1878, Одрин] - първият даскал в родното си място. Диньо П. Сивков [*с. Торлак махле, ок. 1838 + 1898] - учител в Нова Загора 70-те г.; член и председетел на РК - Нова Загора, народен представител през 90-те г. и кмет на Нова Загора. На негово име читалище в Н.Загора. # БВИ. С. 1977, с. 590; сп. Родознание. С., 1994, № 2, с. 21 - вж тук и за Андрей Друмев Сивков; Калпушков, Стоян. Село Загорци дава отпор на турци и скъпи жертви.- в. Трета възраст, 7 март 2023, бр. 9, с. 16.

четвъртък, 2 март 2023 г.

ГИЦОВ / БЕЛЕВ (с. Брегово, Видинско)

Белко /Беко, Беле диал./ I Гица Беков [*Брегово - Видин., 1774 + 8 апр. 1877], свещеник в родното си място. 1. Георги Гицов [*Брегово, 1818 + 1858], свещеник в родното си място от 40-те до края на живота си. 1.1. Никола Белев [*Брегово 1840 + 1904], свещенник в родното си селище от 60-те г. 1.2 Станко Белев [*Брегово 1841 +1919], свещеник в родното си място от 60-те г. 2. Дино Гицов [*Брегово, 1820 + ?], свещеник в родното си място от 40-те г. 3. Станко Гицов [*Брегово, 1824 + 29 септ. 1909], свещенник в родното си село от 50-те г. # БВИ, 1977, с. 60, 157-158. Вж. Бончев, Б. Брягово. Видин. 1937.

събота, 16 април 2022 г.

ХАДЖИДИМИТРОВ (Пирдоп)

 ?

1. Иван ХаджиДимитров [*Пирдоп + Видин], съратник на Г. Ст. Раковски,  деец за църковна и и политическа независимост. Осъден на доживотен затвор 11 юли 1867. Умира в затвора преди 1877.

2. Богдан ХаджиДимитров [*Пирдоп + Видин], съратник на Г. Ст. Раковски,  деец за църковна и и политическа независимост. Осъден на доживотен затвор 11 юли 1867. Умира в затвора преди 1877.

# Исторически календар на Софийски окръг. С., 1979, с. 146.

неделя, 6 март 2022 г.

ИХЧИЕВ (Велес)

Трайко Ихчиев

    I

Петруш Тр. Ихчиев

   I

Андрей П. Ихчиев

1. Диаманди Анд. Ихчиев [*Велес, 1854 +1913, София], османист, историк, библиограф. Учи във - Велес /при Константин Босилков/, Щип /при Йосиф Ковачев/ 1871-72 и Цариград /Висше училище за правни науки/ 1872-73. Учител в тиквешката каза 1873, търговец във Велес 1874-84. Адвокат в Кюстендил и София 1884. Окръжен секретар във Враца 1890-95 и 1910-1911. Уредник на ориенталския отдел в Народната библиотека - София 1900-1908. Автор на "Турски документи в Рилския монастир" /вс. 325 документа !/ 1910; "Турски държавни документи за кърджалите".- СбНУ, 1906-1907, XXII-XXIII, кн. 4-5; "Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински".- СбНУ, 1909, XXV.

     1.1 Никола Д. Ихчиев  [*1890 +1916], езиковед. Поручик - доброволец  през Балканската война 1912-1913. Убит на фронта.

     1.2 Васил Д. Ихчиев [*София, 8 септ. 1895], деец на ВМРО. Секретар на тиквешкия войвода Михаил Шкатров.

2. Панче Анд. Ихчиев

3. Петре Анд. Ихчиев

# Чучков, Христо. Град Велес. С., 1929; @  Гочев, Янко- omda.bg 

събота, 8 януари 2022 г.

Киранов (с. Главан, Хасковско )

 Протаси Киранов [*Главан - Хасковско +1773], свещеник в родното си място.

1. Кирил Пр. Киранов [*Главан + 2 юни 1805], данни по надгрообна плоча. 

2. Стефан Пр. Киранов [*Главан]

    2.1 Михаил Ст. Киранов [*Главан, 1804], поп в с. Девлетли агач - Бесарабско, преселва се 1830 със семейството си в Бесарабия. Спомощник 1857 /Галерия .../.

       2.2.1 Стефан М. Киранов [*Главан, 1825], дякон и учител в с. Девлетли 1857, по-късно поп. Спомощник 1857 /Галерия .../. Сътрудничи на в. Църковен вестник, 22.11.1875, бр. 46.  Пътува до Атон 1879.

      2.2.2 Петър  М. Киранов [*1830], роден по пътя на преселването от Георгьовден до Димитровден.

   # Тракийски, Димитър. Из историята на с. Главан, Хасковско.- Алманах "Родолюбци". С., 1996, с. 116-117 и 120-121; БВИ. С., 1988, с. 330.

сряда, 24 февруари 2021 г.

ВЪЛЧОВ (с. Хайредин, Оряховско)

Вълчо 
 I 
Никола Вълчов [*Ередин, дн. Хайредин - Оряховско], свещеник в с. Славотин, Ломска околия. Родоначалник на родовете Боевци, Гърците и Пенкови. 
 I 
Кънчо Н. Велчов /най-малкият син/ - свещеник в с. Славотин. 
 I 
Вълко Кънчов - свещеник в с. Славотин и спомощник 1855 за 2 книги от "Церковна история". 
 I 
Свилко В. Кънчов - свещеник в с. Славотин. 

Сродници в с. Славотин: 
Боеви, с. 41 - Младен Петров Боев [+1913, Свински бунар]; Цеко Наков Боев [+1913, Чеган]; Бою Каменов Боев. 
Гъркови, с. 35,36,38 - Петър Г. Цолов; Васил Цолов Гърков. 
Пенкови - ? 
    # Станоева, Катинка. Село Славотин. Минало и съвремие. Славотин, 2020, с. 41, 151, 247.