сряда, 2 юни 2010 г.

ПОПОВ / ПОПХИНОВ (Плевен)

Дунчо - поп [*Червен бряг]
І
1. Тотю
2. Рк Христо /Хино/Попдунчов, свещеник, книжовник = Елица п.Хинова, член на РК 1871.

2.1. Анастас Попхинов [*Плевен,16.І.1826+1898, Плевен], учи в Плевен /Рилския метох/ и тетевенския монастир, поп в Плевен ?-1854; търговец след 1855, притежател на личен печат, подпомога училищата и читалището; член на РК-Плевен 1869 и Ловеч; сподвижник на В. Левски 1869-71; арестуван и заточен в Диарбекир 1872-78; зам.-председател на жрадския съмет - Плевен 1878-90 и директор на затворите = І. Парашкева Владова [+1854]; ІІ. Тинка Янева Станчева [*Свищов,1834, жива 1872], член на РК. Има 6 деца - 1872.

2.2. Мария ~, член на РК = Пано Кунчов Рогозаров [*Ловеч,1842+1893,Ловеч], учител, спомощник в Свищов 1869.

2.4. Кирица ~, търговец в Т.Магурели ?-1872-?

2.5. Данаил Хр. Попов [*Плевен,1840+1909,Т.Магуреле], емигрира в Румъния 1859; словослагател в Браила и Галац 1860-62; търговец в Турно Магуреле 1863-71, деец на БРЦК, дописник на в. "Свобода", "Отечество" и сп. "Училище" 1874-75. Подпомага материално четите на П. Хитов, Ст. Караджа, Хр. Ботев и заточените в Мала Азия. Съратник на В. Левски от 1863. Запазен архив за 1867-1909.

3. Дойно

Сродници - А. Бръшлянов [*Плевен] в Т.Магуреле 1875.

# Симеонов, Цветан. Атанас Попхинов - общественик и диарбекирски заточеник.- В: Васил Левски и неговите сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1994, № 5, с. 41-50 и сн.; Вж ДКНИ - Плевен, ф. 1621. Родословието на Попдунчовия род.

1 коментар:

  1. Лично аз и фамилията се опитваме да установиме кой е поп Хино от Ловеч. Той е баща на баба ми, която е родена (ако е вярно?) на 28 август 1878 г. в Севлиево, когато (по нейните думи)майка й е бягала от туците от Ловеч. Вероятно майка й Димка е починала при раждането, защото тя е отгледана от леля си. А какво е станало с баща й не знаем. Ако няко й може да помогне с някаква информация ще бъдем много благодарни. За съжаление и другата линия - мъжът и Никола Люцканов родом от Айтос и лесничей в Ловеч до ранната си смърт също тъне в неизвестност

    ОтговорИзтриване