неделя, 13 юни 2010 г.

ЖИВКОВ (Търново)


Дончо Живков
І. Атанас Д. Живков, с прозв. Басмаджията, басмаджия и търговец на спирт = Венета Спиридонова [+1897].

1. Георги Ат. Живков [*Търново,4.ІV.1844+23.ІV.1899], министър; учи в Търново 1855-60 /класно/, Цариград /военно медицинско училище/ с комитетски псевдоним Джуро; учител в Търговище 1862-64, Варна 1864-66 и по френски в Русе 1868-20.VІ.1869. Участник в Търновското въстание 1862, Член на ТБРК от 1866 и председател на РК-Търново 1866-?. До 28.Х.1869 държи Устава и печата на РК. Съратник на В. Левски - срещат се на 26-27 .VІІІ.1868 и 25.ІІ.1869 в Букурещ. Пребивава в Цариград 1868, Тутракан 1869, Букурещ, Варна, Лом и Гюргево. Деец през Априлското въстание 1876, Сръбско-турската война и Руско-турската война 1878. Редактор на сп. "Книжовен имот за децата" 1872. Кмет на Търново след 1878, , окръжен управител в София, училищен инспектор в Русенски и Варненски окръзи, депутат 1880-81, 1884-86, 1893-94 и председател на НС 1886. Регент на България 1886-87, министър на просвещението 1886, 1887-94.

2. Никола Ат. Живков [*Търново,1847+2.VІІІ.1901,Варна], книжовник; учи в Търново, Русе ?-1869; учител в с. Якимово май 1872-?, Велес ноем.1874-?, Берковица ?-1876, Тулча, Свищов, Севлиево, Варна, Видин и Русе, училищен инспектор в Оряхово 1879; редактор на вестници "Комар" 1871, "Телеграф", "Македония" 1880. Единствен сътрудник на Хр. Ботев във в. "Нова България" - 5 май 1876, публикува І апел за всенародно Ботево честване 1879; журналист, поет, драматург; съосновател на І детска градина и І учителско дружество. Член на читалище "Зора"- Русе 1867-?, председател на черковно-певческото дружество 1870-?. Член на РК-Берковица 1876. Съмишленик на Левски - 1869 в Русе поръчителства за негов "пашапорт" 21.VІІІ., 9.ІХ. и 16.ХІ. Представител на книжарницата на Хр. Г. Данов в Русе 1869. Участник в Априлското въстание 1876, Сръбско-турската война и Кресненско-Раложкото въстание. Депутат. Сътрудничи на в. "Право" 1870 и 1873, в. "Турция" 1871, сп. "Читалище" 1871-72, сп. "Училище" 1872, "Независимост" 14.ІХ.1874, в. Автор на І български химн "Шуми Марица" 1876 и на "Пътни бележки" 1870-72 = Теодора Теодосиева Досева.
2.1 Ружа Н. Живкова
2.2 Боян Н. Живков, морски офицер = ?.
2.3 Иван Н. Живков

2.4 Владимир Н. Живков [*1888+1962] = ?.
2.4.1 Дора Вл. Живкова [*1923] = Семерджиев.
2.4.2 Николай Вл. Живков [*1930], емигрира в САЩ 1968.
2.4.2.1 Иво Н. Живков [*1958], емигрира в САЩ 1968.

2.5 Георги Н. Живков
2.6 Васил Н. Живков
2.7 Анастасия Н. Живкова
2.8 Атанаска Н. Живкова

3. Мариола Ат. Живкова [*Търново,ок. 1850] = Панайот Колев. Родетели на Светослав Колев [*1889+1950], политзатворник 1925 и говорител на родиостанция "Хр. Ботев".

4. Виктория Ат. Живкова, с псевд. Вела Благоева [*Търново,1858+1921], учителка във Варна, Цариград, Търново, Берковица, Тулча, София и Шумен; политически деятел, журналист и публицист = Димитър Благоев [*с.Загоричане-Костурско,1856+1924,София], идеолог на социалистическото движение в България. Имат 4 деца.

5. Роза Ат. Живкова [*Търново,1865+1954], учителка = Ангел Пискюлиев, доктор, стихотворец. Имат 9 деца.

ІІ. Неделя Д. Живкова = Никола Начов Шишков [*Търново], родители на книжовника Тодор Шишков [*1833+1896,Варна]

# Шаламанов, Благой. Никола Живков - автор на националния химн "Шуми Марица" и неговия род.- В: Сб. Родове на Хр. Ботев и негови сподвижници. С., 1992, № 1, с. 111-113; Н. Живков писмо до Маринчо Тифчев 27.08.1869 /ДА-Русе, ф.44/. БВИ. С., 1988, с. 242-243 и 2 сн. Вж Бележити търновци. с. 105, 231, 276.

Няма коментари:

Публикуване на коментар