вторник, 22 юни 2010 г.

БЕРОН (Котел)


Според семейно предание родът произхожда от болярина Мариния = Груя, сестра на сръбския крал Стефан Урош ІV Душан, родители на Вълко (Вълкашин) и Въглеш (Углеша). Названието на рода било Мариниявчевич, променено от Мавро Орбини като Мърнявчевич. Преселници от град Бер след ХVІІІв.

Рк хаджи Беро [*Котел], чорбаджия, заради съпричастие към похода на Дибич Задбалкански е разорен, посещава Йерусалим - хаджия. Има Брат х.Мезю - спомощници 1856 = Стойка [*Котел].

1. Драгой х.Берович

2. х.Атанас х.Берович [*Котел], търговец, хаджия - вероятно с баща си посещава Йерусалим, спомощник 1824, 1825.


3. Христо х.Берович

3.1 Николай Хр. х.Берович [+1853], търговец в Молдава, съдружник на Петър Берон в Крайова 1831-39.

3.2 Кръстьо Хр. х.Берович, поет; автор на 2 стихосбирки.

3.2.1 Кирил Кр. Берон, завършва френски колеж и икономика. В писмо от 1918 г. е описано семейното предание.

3.2.1.1 дъщеря ? К. Берон

3.2.1.2 Петър К. Берон [*София,14.III.1940], завършва биология в СУ, специализира биоспелеология във Франция и паразитология в Прага - Чехия. Управител на биорезерват в Нигерия - 3 г. Биолог в Института по зоология 1963-69, директор на Националния природонаучен музей 1993-2005. Доктор на биологическите науки 1990, преподавател в СУ. Политик - съосновател на Независимо сдружение “Екогласност” 1989, председател на СДС 1990, депутат в VІІ ВНС и в XL НС (заместник-председател на парламента).

3.2.1.3 Владимир К. Берон


4. Петър х.Берович псевд. Берон 1831, Беронов 1856. [*Котел,1799+1871,Крайова], учи в Букурещ 1817-21, завършва медицина в Хайделберг 1824-26 и Мюнхен 1826-31. Защитава докторат на тема "Нов уред за измерване на гинекологичния диаметър" 1831. Лекар в Крайова 1831-39. Автор на 32 книги, написани на 5 езика, върху физико-химия, астрономия и натурфилософия. Най-популярен е неговият Буквар /Рибен буквар/ 1824 (1841, 1846, 1847, 1850, 1856, 1862), спомощник 1856. Завещава средства и имоти за български читалища, училища и за гимназията в Одрин. Убит от двама власи, заради промяна на завещанието. Неженен, "най-малък" син или изобщо.


5. Руско х.Берович

5.1 Стефан Р. Берон [*Котел,1820+1899], настоятел и почетен член на БАН и един от създателите на Търновската конституция.

5.1.1 Иван Ст. Берон

5.1.2 Петър Ст. Берон

5.1.3 Емилия С. Берон


6. Жейна х. Берович [*Котел] = Хаджи Стоян Джелалски [*Котел]. Родители на 7 деца - вж. х.СТОЯНОВ. Жейна е "по-възрастна" от Петър Берон.

# Берон - блог Gothabg.blog.com - под дата 8.V.2008; Мусаков, Илия. Д-р Васил Берон. С., 1944, 176 с. - книга, предоставена от Пенчо Бонев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар