събота, 5 юни 2010 г.

РАКОВСКИ (Котел)


Семейно предание отпраща коренът на родът към Търново, от където се преселват братята - Тодор, Михаил и Руско. Михаил имал син свещеник Макавей.
....

Георги [*Котел,1680/90], свещеник
І
Никола, свещеник
І
1. Георги Попниколов

2. Съби Папазоглу, търговец в Брашов и Цариград. Когаго умира, след кърджалийските размирици, първите му 2 сина са пълнолетни, а останалите - невръстни = Нанка.

2.1. Дачо С. Попович, войвода, сражава се с кърджали; забягва в румънския град Търговище = еленчанка.
2.1.1 Аника Д. Попович, укрива в дома си Г. Раковски 1858 = Янко Греков, вероятно от Сливен.

3. Матей С. Попович, сражава се край Котел срещу кърджалиите в четата на брат си, забягва в Одринско = ?. Брак в Одринско. Правнук - Иван Койнов [+1989], генерал.

4. Минко С. Попович [+Цариград] и с друго име Миха(и)л, в Молдова участва във въстанието на Ал. Ипсиланти 1821. Служи при влашкия княз, от влашкото правителство /Букурещ/ е изпратен за Цариград, където е заловен и затворен до края на живота си.

5. Стойко С. Папазооглу и прозв. Раковалъ [*с.Раково, Котелско+8.VІІІ.1853,Котел], преселник в Котел, терзия, търговец, чорбаджия. Арестуван февруари 1843, затворен /6 месеца/ и осъден /на 7 г. затвор/ в Цариград 1843-47, помилван = Руса Стойкова Мамарчова [*Котел+31.V.1854].
5.1 Неша Ст. Попович [*1819+9.І.1910,Пловдив], грижи се за заболелия си брат 1867 в Букурещ, издава и преиздава трудове на брат си в Провдив 1884 и София = Стоян Киров [*Котел], търговец, заточен в Смирна. Имат 3 деца - Зоя /Жека/, Йордан, Киро (+18.І.1916), записва 1884 спомени от Кръстьо Търпански, съхранява 1898 автобиографията "Житие Г. С. Раковскаго" 1866.
5.2 Съби /Сава 1842/ Ст. Попович прозв. Георги Раковски 1848 [*Котел, март/април 1821+9.Х.1867,Букурещ], революционер, писател, участва в Браилския бунт 1842, емигрант в Марсилия-Франция 18 месеца/. Арестуван в Котел 30.І.1843, затворен /6 месеца/ и осъден /на 7 г. затвор/в Цариград 1843- май 1848; адвокат и търговец в Цариград 1848-53.
5.3 Нанка Ст. Попович [*1823+1899,с.Геленджик, Мангалийско], укрива в Котел брат си 1854, в София 1885 = Кръстю /Краско/ Влайков Търпански [*Котел+след 1878, Котел], заточен в Смирна. Имат 2 деца - Мария (+15.ХІІ.1916) и Панайот.
5.4 момче, [*починал на ок.15 г. преди 1847,Котел].
5.5 момиче, [*починала на ок.14 г. преди 1847,Котел].


# Ферманджиев, Никола. Родът на Г.С.Раковски.- Родови хронки. С., 1977, с. 11-37; Чолов, Петър. Родът на Г. Ст. Раковски.- БВ. 2002, т. 4, с. 352-354. Вж. Петров, Боби. Биография на Г. С. Раковски. С., 1910.

1 коментар:

  1. Описаните по-горе Дачо, Матей, Минко и Стойко са братя и
    синове на Съби Папазоглу. Следва номерата им в родословното дърво да бъдат 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

    ОтговорИзтриване