неделя, 6 юни 2010 г.

МАМАРЧЕВ (Котел)


Рк Ради, с прозв. Мамареца [*с. Козичино, Бургаско], скотовъдец, преселва се в Котел.
І
Стойко Р. Мамарчев [*Котел,ок. 1750+1809, с.Зелена морава, Търговищко], участник в Котленското въстание 1809.
1. Ради Ст. Мамарчев [*Котел,ок.1780+1829] = Марина
1.1 Стоян Р. Мамарчев, преселва се в Бесарабия 1829-53 и се заселва в с. Юшенлии = Ботево, Варненско.
1.1.1 Георги Ст. Мамарчев, с прозв. Маджара [+ след 1885], участва в отряда на Л.Кошут 1848; кореспондира с чичо си Георги и сина му Стефан - 6 писма.
1.1.2 Стойко Цояков - Мамарец [+1880], моли Г. Ст. Раковски да му изпраща в. "Дунавски лебед" 1860, в Котел укрива Г. Ст. Раковски 1878.
1.2 Стати Р. Мамарчев [[жив 1867], в Бесарабия 1829-53, заселник в с. Юшенлии = Ботево, Варненско.
1.3 Петър Р. Мамарчев [жив 1867], в Бесарабия 1829-53, заселева се в с. Юшенлии.
1.4 Митю Р. Мамарчев [*с.Еркеч,1807+1887, с.Юшенлии], в Бесарабия 1829-53, заселва се в с. Юшенлии.

2. Стоян Ст. Мамарчев

3. Георги Ст. Мамарчев и прозв. Буюклиу 1828 [*Котел,1786+1846,о.Самос], доброволец в Руско-турската война 1806-12, където получава орден "Св. Георги Победоносец" и чин поручик; участва в Гръцката завера 1821 и Руско-турската война 1828-29 - орден "Св. Ана" и чин капитан. В Котел с дружина 1829. Комендант и кмет на Силистра 1829. Организира Велчовата завера 1835 и като офицер в руската армия не е осъден на смърт, отведен е в Цариград и заточен в Коня - Азия и преместен на о.Самос след смъртта на султан Махмуд ІІ.
3.1 Марийка Г. Мамарчева [*ок.1830] = в Русия.
3.2 Стефан Г. Мамарчев, послушник в Киево-Печорската лавра 1846
3.3
3.4
3.5

4. Мария Ст. Мамарчева = Пеню Пенев [*Котел]. Имат 6 деца.
5. Руса Ст. Мамарчев = Стойко Събев Папазоглу, родители на Г. Ст. РАКОВСКИ.

Сродници - Антонина Димитрова Мамарчева [*с.Ботево - Варненско,1840 +15.VІІІ.1903,София], учителка в Тулча 1866-69, Русе 1869-72, Търново 1872-74, Силистра 1874-82, София; учи в Енина и Киев 1860-65 = Димитър Поптонев ЕНЧЕВ [*с.Енина - Казанлъшко,1841+1882,Силистра], учител и книжовник.

# Мамарчев, Димитър. Мамарчовският род.- В: Мамарчев, Д. и и Зв. Цонев. Родословията на трима дейци на заверата в 1835. С., 1935

Няма коментари:

Публикуване на коментар