неделя, 6 юни 2010 г.

АСЕНОВ (Сливен)


Рк - вероятно е основателят на с. Асеновица, до Асенювския боаз - Сливенско.
Христо, преселва се в Сливен след кърджалийски нападения.
І
Кръстю Хр. Асенов [*с. Асеновец, Сливенско], преселва се в Сливен.
1. Стоян Кр. Асенов, хайдутин и войвода.
2. Добри Кр. Асенов, хайдутин и войвода.

3. х.Никола Кр. Асенов [+1878], хайдутин с прозв. Кебеджията, хаджия от 1842, арестуван и затворен в Одрин и Цариград 1860-65 = Маринка Пенкова [*Сливен+1888], хаджийка от 1842, сестра на Желязко Палабуюка, войвода през 30-40-те. Брак след 1820.

3.1 Христо Н. Асенов [*ок. 1831+1878], заминава за въстанието в Мора 1852-65, прехвърля се в Румъния 1868 = Цана Петрова. Брак от 1867.
3.1.1 Димитър Н. Асенов
3.1.2 Панайот Н. Асенов
3.1.3 Генка Н. Асенова
3.1.4 Ангела Н. Асенова
3.1.5 Танка Н. Асенова

3.2 Кръстьо Н. Асенов [*ок. 1833+ преди 1860], хаджия от 1842.

3.3 Иван /Янаки/ Н. Асенов [*ок. 1835+ преди 1860], хаджия от 1842.

3.4 Петър Н. Асенов [*ок. 1837+1876], хаджия от 1842, заминава за въстанието в Мора 1852-65 = Велика Цонева.
3.4.1 Йордан П. Асенов
3.4.2 Маринка П. Асенова
3.4.3 Събка П. Асенова
3.4.4 Кръстьо П. Асенов [*Сливен,2.ΙV.1877+1903, Корнищор], учи във Варна, завършва София; учител /? в Г.Джумая 1901, с. Радовиш и Лешко/, съратник на Гоце Делчев и Яне Сандански. Войвода на Кукушкия район 1902, убит през Илинденско-Преображенското въстание = Аника Николова Малешевска. Брак от 1903 в с.Корнишор, Енидже-Вардарско.

3.5 х.Димитър Н. Асенов, с прозв. Хаджи Димитър [*Сливен,1840+18.VII.1868,връх Бузлуджа], хаджия от 1842, хайдутин при Г. Трънкин 1860 и П. ХИТОВ 1860-63, войвода на чета 1864, 1866 1868. Запазени са 2 писма до Г.РАКОВСКИ и П. ХИТОВ -5.ІІІ.1868.

3.6 Георги Н. Асенов [+ преди 1878], арестуван и затворен в Одрин 1860-63, заболява.

3.7 Тодор Н. Асенов [*Сливен,1843+1868,с.Дебели дял, Габровско], арестуван и отведен в Одрин 1860-63, прехвърля се в Румъния 1867, четник и касиер при Ст. Караджа и Х. Димитър - брат му 1868. Убит от овчаря Митьо от с. Шипка.

3.8 Щиляна /Тяна/ Кр. Асенова = Йордан Иванов Симитчиев [*Сливен] . Имат 6 деца.

3.9 Бойка Кр. Асенова [+1924,Варна] = Георги Петков. Имат 3 деца.

3.10 Ангел(ин)а Кр. Асенова [+ скоро след омъжването си] = Васил Енювченина.

4. Мата Кр. Асенова [*Сливен,12.Х.1780+1896] = Стоян Стефанов Чакъров, с прозв. Чаракчията [*18.ІV.1772+?]. Имат 2 сина - Георги *1824 и х.Стефан.

# Ферманджиев, Никола. Родът на Хаджи Димитър.- Родови хроники. С., 1977, с. 117-138; Александров, Александър Евст. и Александър С. Атанасов. Родословия на няколко сливенски фамилии ХVІІІ-ХХІ век. Варна-София, 1974-2010, с родословни схеми с. 3-4, 15-16, 22.

Няма коментари:

Публикуване на коментар