петък, 4 юни 2010 г.

НИКОВ (Карлово)


Ботьо
Рк І. Нико Ботьов [*с.Войнягово, Карловско, 1823+1868], закупува хан край Сопот 1851 /Никовия хан/ = Стан/к/а Митова х. Генова /вж ПЕТКОВ/ [+1878]. Брак от 1849.
1. Димитър Ников [*1851+1901], дава бащиния хан под наем, член на РК, емигрира в Румъния 1869-1872. Работи в с.Войнягово след 1872=
2. Мария ~ [+1939] = Никола Гичев Нешин [*Карлово,18469+1877,Пловдив], съратник на В. Левски, взима под наем Никовия хан 1869. Обесен от турците. Брак от 1872. Имат деца.
3. Ботьо ~ [*1856+1911], търговец; участва в Сръбско-българската война 1885; оставя биография 1907.
4. Георги ~ [+1903]
5. Васил, умира млад
6. Иван ~ +1929, терзия; участва в Сръбско-българската война 1885.
6.1 Дафинка ~ [*91-годишна, 1992]
7. Христо, умира млад

ІІ. Кузмана

# Никова, Мария. Братя Никови - клон от Ботевото родословно дърво.- В: Сб. Хр. Ботев - исторически изследвания и родове на негови сподвижници. С., 1993, № 3, с. 74-79

Няма коментари:

Публикуване на коментар