петък, 27 август 2010 г.

БУРОВ (Лясковец)


Ан[астас] Буров
І
Атанас Ан. Буров [*1806+?]
І
Атанас Ат. Буров [*Лясковец] = Станка Стоянова Михайловска [*Елена], сестра на Иларион Макариополски.

1. Анастас Ат. Буров = Донка Никова [*Лясковец,1840+1919]
1. 1 Атанас Ан. Буров [*1866], банкер.
1.2 Никола Ан. Буров
1.3 Иларион Ан Буров [*Лясковец,1873+1931,Русе], доктор, завършва медицина в Тулуза и специализила в Париж, полкови лекар в Свищов 1900-06, военен лекар през Балканската и І Световна война; съдружник във фамилната фирма "Д.А.Буров и сие", основава фонд "Д-р Иларион и Мария Бурмови" с капитал от 50,000 лв.; кмет на Русе 1915-19 = Мария.

1.4 Халамби Ан. Буров [1880 +1949], доктор, автор на "Македония" 1995 = Еленка Илиева Щърбанова [*Лом].
1.4.1 Илия Х. Буров

2. Цони Ат. Буров
3. Илия Ат. Буров

4. Димитър Ат. Буров [*1840+1903], основава - фамилна фирма "Д.А.Буров и сие" 1862, търговска банка в Русе 1895, депутат.

4.1 Иван Д. Буров [*Г.Оряховица,1873+1939], учи във Виена и Марсилия. От 1909 в София.

4.2 Атанас Д. Буров [*ГОряховица,1875+1954,Пазарджик], политик, банкер; депутат 1899-1901 и 1911-34. Умира в затвор. = Смарайда /Майда/ Салабашева [*ок.1895+ между 1954 и 1983]. Брак от 1913.
4.2.1 Стефан Ат. Буров
4.2.2 Недялка Ат. Бурова, жива 1983.

Сродници - внуци на Атанас Д. Буров, банкерът / Елена Младжова - живее в Сан Франциско и Магдалена Каблашкова - живее в Шотландия/

# Македонски преглед 1993, № 1, с. 148; 2001, № 4; Буров, Х. Македония. С., 1995, с. 24-25; Уикипедия 9.ІV.2010 за Иларион А. Буров.

Няма коментари:

Публикуване на коментар