понеделник, 2 август 2010 г.

КАЦАРОВ (Пловдив)


Георги [+ок.1855], занаятчия - потомствен кацар, заклан от турци = ? [+ок.1855], заклана от турци.

1. Димитър Г. Кацаров . ?. Имат 3 дъщери и син

2. Никола Г. Кацаров [*Пловдив, ок.1847+1925], с прозв. Кацара; съосновател на РК-Пловдив 1869; сподвижник на В. Левски, псалт в черквата "Св.Петка"; участва в подготовката на Априлското въстание - арестуван в Пловдив и затварян в Ст.Загора 1876; през РТОВ 1877-78 и Съединението 1885 е награден с кръст за храброст, 2 медала и френска диадема; Отказва поборническа пенсия 1879; оставя спомени - в ръкопис = І. Екатерина ?; ІІ. Василка ?

2.1 Георги Н. Кацаров
а) Екатерина Г. Кацарова
б) Цветана Г. Кацарова = ? . Имат син, доктор в София.
в) Малина Г. Кацарова - една от двете сестри е починала млада.

2.2 Коста Н. Кацаров
2.2.1 Кръстю К. Кацаров, доктор в Пловдив.
2.2.1.1 син Кр. Кацаров
2.2.2.2 дъщеря Кр. Кацарова

2.3 Иван Н. Кацаров
а) дъщеря Ив. Кацарова = ?. Имат син, доктор в Пловдив.
б) дъщеря Ив. Кацарова = ?= Имат син, доктор в Пловдив.

2.4 Трифон Н. Кацаров [+Пловдив], живял в Румъния; без наследници.

2.5 Мария Н. Кацарска = ?. Имат 6 деца.

2.6 Василка Н. Кацарска, до тук от І брак = ? Манев. Имат син Петър, чиновник

2.7 Стефан Н. Кацаров, от ІІ брак.
2.7.1 Георги Ст. Кацаров, в Пловдив.
а) Анка Г. Кацарова = в Русия.
б) Василка Г. Кацарова

2.8 Екатерина Н. Кацарова, от ІІ брак, живее в София, над 90-годишна.
2.9 Тодорка Н. Кацарова, най-малката дъщеря, живее в Пловдив, неомъжена
2.10 Петър Н. Кацаров, най-малък син.
а) дъщеря П. Кацарова, зъботехничка в София = ?. Имат син Петър.

3. Костадин Г. Кацаров, в София.

4. Петър Г. Кацаров, почива рано.

# Емануилова, Евдокия. Родът на Никола Кацаров от Пловдив.- В: Васил Левски и негови сподвижници. Исторически и родови изследвания. С., 1994, № 4, с. 35-40 и сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар