петък, 13 август 2010 г.

БОЯДЖИЕВ (Карлово)


Рк Иван, с прозв. Бояджията, работи в бояджииница; жив 1872 = ?, жива 1872.

1. София Ив. Бояджиева = Кунчо Вълев КУНЧЕВ [*Карлово+1877,Диарбекир], І братовчед на В. Левски. Брак ок.1865. Имат 2 деца.

2. Анка /Ана/ Ив. Бояджиева [*Карлово,1850+1913,Карлово], с духовно име Евгения, монахиня в 1867 и игуменка на Калоферския монастир; завършва висша женска школа в Белград 1867-72; учителка в - Карлово 1872-77; след 1878-?, Ст.Загора 1892-93, Пловдив 1894-1900; член и лектор на женското дружество "Възпитание". Среща се с лейди Емили Странгфорд 1876, 1877. Заминава в Търново с по-малките си сестри 1877-78. На нейно име - в Карлово улица "Евгения Бояджиева".

3. Неда Ив. Бояджиева, в Търново 1877-78.
4. Екатерина Ив. Бояджиева, в Търново 1877-78.
5. Елена Ив. Бояджиева, в Търново 1877-78.
6. Ека Ив. Бояджиева, в Търново 1877-78.
6. Стефанка Ив. Бояджиева, в Търново 1877-78.

Сродница - София, калугерка в Калоферския монастир 1867.

# Тодорова, Пенка. Евгения /Ана/ Иванова Бояджиева /Бояджова/ (1850+1913).- В: Васил Левски и неговите сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 51-54 и сн.; БВИ, С., 1988, с.89; коларов, Иван. Евгения и Левски.- 21 век, г. 8, бр. 21, с. 10 и сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар