петък, 27 август 2010 г.

БРАКАЛОВ (Калофер)


Тодор В. Бракалов
1. х. Минко /Димитър/ Т. Бракалов

1.1 Тодор х.М. Бракалов, търговец.
1.1.1 Димитър Т. Бракалов [*Калофер,1840+1903], учи в Калофер, френски католически колеж в Цариград. Читалищен деец в Цариград, в Бургас открива търговска кантора 1867 и управител на турски чифлик в с. Атанасово - Бургаско. Заточен в Диарбекир 1877-78. След 1878 е околийски началник в Бургас и председател на окръжния съд. Сътрудничи на в. "България" 1859,1861 и сп. "Български книжици" 1860
1.1.2 Бенчо Т. Бракалов [*Калофер,ок.1842+?], учи във френски католически колеж в Цариград ?-1859, завършва в Париж; секретар в кметство Калофер
1.1.3 Христо Т. Бракалов
1.1.4 Недялко Т. Бракалов [*Калофер+1867,Цариград], учи в Робърт колеж в Цариград. Умира от холера.
1.1.5 Никола Т. Бракалов [*Калофер], учи духовна семинария в Кишинев ?-1877.
1.1.6 Иван(к)а Т. Бракалова = Станчо Д. Увалиев [*Калофер], търговец. Имат 2 сина.
1.1.7 Мария Т. Бракалова
1.1.8 Елена Т. Бракалова
1.1.9 Йова Т. Бракалова

1.2 Недялко х.М. Бракалов, търговец.
1.2.1 Димитър Н. Бракалов
1.2.2 Никола Н. Бракалов [*Калофер,1842+1922], учи в търговско училище на о. Халки - Гърция и Марсилия. Съосновател и предсадател на българското читалище в Цариград 1871-72, както и на "Македонската дружина". След 1878 живее в Пловдив.
1.2.2.1 Недялко Н. Бракалов, д-р адвокат в София.
1.2.3 Тодор Н. Бракалов
1.2.4 Иван Н. Бракалов [*Калофер], учи в гръцко училище в Цариград, завършва търговско училище във гр. Ватвил- Швейцария. След 1878 е служител в БНБ.
1.2.5 Стефан Н. Бракалов
1.2.6 Христо Н. Бракалов [*Калофер+Виена], учи в Калофер, Робърт колеж в Цариград, завършва право в Париж - Франция с научна степен доктор. След 1878 е главен секретар в дипломатическо агенство в Цариград и в Министерството на външните работи, дипломатически агент в Белград.
1.2.7 Борис Н. Бракалов
1.2.8 Лала Н. Бракалова
1.2.9 Мария Н. Бракалова
1.2.10 Лала Н. Бракалова
1.2.11 Ана Н. Бракалова
1.2.12 Елена Н. Бракалова

1.3 Мита х.М. Бракалова
1.4 Йова х.М. Бракалова
1.5 Ивана х.М. Бракалова
1.6 Анастасия х.М. Бракалова
1.7 София х.М. Бракалова


2. Въльо Т. Бракалов

2.1 Христо В. Бракалов, търговец
2.1.1 Въльо Хр. Бракалов
2.1.2 ИванХр. Бракалов
2.1.3 Богдан /Тодор/ Хр. Бракалов [*Калофер,1845+1923], учи в Калофер, Пловдив, гимназия в гр. Табор - Чехия 1869-70, кожарство в Прага - Чехия 1870-?. Работи в кожарска фабрика в Букурещ. Тук се запознава с Л. Каравелов и Хр. Ботев и др. Участник в Априлското въстание в Калофер 1876 и опълченец в РТВ 1877-78. След 1878 е околийски началник в Асеновград и Калофер, главен бирник в Пловдив.
2.1.4 Мария Хр. Бракалова
2.1.5 НенаХр. Бракалова
2.1.6 ЛалаХр. Бракалова
2.1.7 АнаХр. Бракалова
2.1.8 ЕленаХр. Бракалова
2.1.9 ПарашкеваХр. Бракалова

2.2 Тодор В. Бракалов, абаджия.
2.2.1 Въльо Т. Браколов
2.2.2 Христо Т. Браколов
2.2.3 Минко Т. Браколов [*Калофер], учи в Калафер ?-1868, Пловдив 1868-69, гр. Табор - чехия 1870-73,0 класическа гимназия в Прага - Чехия, завършва медицина в Прага 1873-74 и Берлин 1874-76. След 1878 е учител в Пловдив и училищен директор. Издава 5 учебника.
2.2.4 Никола Т. Браколов
2.2.5 Иван Т. Браколов
2.2.6 Матей Т. Браколов
2.2.7 Витан Т. Браколов
2.2.8 Дона Т. Браколова
2.2.9 Тота Т. Браколова
2.2.10 Мария Т. Браколова

2.3 Иван В. Бракалов
2.4 Лала В. Бракалова

# БВИ. С., 1988, с. 91-92 и родословна схема.

Няма коментари:

Публикуване на коментар