събота, 14 август 2010 г.

ГРОЗЕВ (Карлово)


Димитър Грозев
І
Иван Д. Грозев [*Карлово,1847+1916,София], крупен търговско-индустриален предприемач; учи в Карлово /при Б. Петков и Д. Попов/, завършва търговия във Виена 1860-63, писар в Пловдив - търговската кантора на Иван Д. Гешов; участник в І българска летия в Белград 1868, надзирател в Галац на железницата Цариград-Белово 1870-?, на линията Търново-Ямбол ?-1874, на военната линия Свищов-Плевен 1877 и на Цариград-София-Вакарел > 1878. В Карлово открива фабрика за вълнени платове - 1876 е унищожена; член и председател на градсия съвет Карлово 1878-?, кмет на София 18 август 1894 - 6 юни 1895. В столицата изгражда паметник на В. Левски, І работилница за ремонти на локомотиви и вагони, църквата "Св. Илия" в Княжево 1892-95. Учредител и председател на Българското строително дружество и Осигурително дружество "Балкан" 1895; депутат = Елена Тинова Пиронкова [*Карлово]. Брак от 1875. Семейството живее в Габрово 1876, Тулча 1877, Карлово 1878-? и София.

1. Христо Ив. Грозев
2. Петър Ив. Грозев
3. Анастасия Ив. Грозева
4. Ирина Ив. Грозева = Златан Бръчков.
5. Мара Ив. Грозева

Сродник - съпруг на Анастасия или Мара, "зет" Тодор Михайловски. Имат 2 деца.

# Митева, Жанет. Иван Грозев.- В: Васил Левски и неговите сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 55-60 и сн.; БВИ. С., 1988, с. 166.

Няма коментари:

Публикуване на коментар