четвъртък, 8 юли 2010 г.

ХРИСТОВИЧ / РАЙЧЕВ (Габрово)


Илия Райчев, свещеник.

Рк 1. Христо Илиев, свещеник в Габрово 1820/9-1856-? = Елена Велчова ГРУДОВА [*Габрово].
1.1 Илия Христович Райчев [*Габрово, 1834+1882,Варна], учи в Габрово, Киев /руско училище/ 1847-49 и Киевската семинария 1849-55, завършва духовна академия в Москва и Петербург; учител в Габрово 1862-67, 1870-72 и 1878-?, Русе 1867-68, Свищов 1869-70, Севлиево 1873-76, Петроповловската духовна семинария 1878-81, Лясковец 1884-85. Сътрудник на сп. "Читалище" 1871 и 1875, в. "Напредък" 1875, в. " Източно време" 1875, сп. "Българска илюстрация" 1880-81 и сп."Духовен прочит" 1881. Издател на сп. "Възкресник" 1875; съавтор но учебник "Уроци по търговска аритметика..." 1868, преводач от руски 1873 и 1882, автор на комедия "Килия" играна 1872 и отпечатана 1881 и стихове "Добра си ти и хубавица" 1875, "Песен за превземането на Балкана Шипка" 1880 и "България" 1880 = ?, учителка в Севлиево 1870-78.
1.2 Райчо Попхристов, търговец и собственик на мушия в с. Бъзеу до гр. Плоещ - Влашко, член на РК-Плоещ 1866 и подпомага материално хъшовете.
1.3 Иван /Иванчо, Ванката/ Попхристов Райчев [*Габрово,25.ΙХ.1843 +1868,с.Вишовград-Търновско], учи в Габрово и военно училище в Москва ?-1864; пропорщик 1864 и поручик 1866 в руската армия - Кавказ. Награден с орден "За храброст". Член на РК-Плоещ 1866 и откъдето се запознава с Х. Димитър. Автор на "Закон" за управление на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, военен ръководител и писар в тяхната чета 1868, търговец във Влашко 1866-67. Самоубива се, за да не попадне в плен.

2. Петър Илиев, свещеник в Габрово ?- 1859-? .

# БВИ. С. 1987, с. 288-289, 552-553, 689; ЕБВЛ. С., 1996, с. 768-769; Майчина грижа. Габрово, 2003.

Няма коментари:

Публикуване на коментар