петък, 9 юли 2010 г.

МИШАЙКОВ (с. Пътеле, Леринско)


Иван Хаджиовец, търговец = Мишайкова.
1. Тръпче /Търпо/ [*1803]
1.1 Евгений Тр. Мишайков [+Зографски монастир], архимандрит. Завършва богословие на о. Халки, протосингел на Пловдивския митрополит 1866-68, митрополитски наместник във Видин 1869-71, оттегля се в Зографския монастир от 1871-?.

1.2 Васил Тр. Мишайков [*Битоля,ок.1845], учи в Битоля и Атина 1861-64; завършва право в Москва, след което е секретар на сродника - митрополит Панарет Пловдивски.
1.2.1 Петко В. Мишайков [*1886], полковник.

1.3 Диаманди Тр. Мишайков [*1872]
1.4 Григор Тр. Мишайков
1.5 Иван Тр. Мишайков

2. Петър Ив. Мишайков, с духовно име Панарет [*с.Пътеле,1805+1883, Пловдив], митрополит Пловдивски 1861. Учи в Битоля, Кожани, о. Андрос 1838-? и Атина ?-1843, учител в Битоля 1843-44. Дякон 1844-51, митрополит Ксантийски 1851-58-?.

3. Константин Ив. Мишайков [*с.Пътеле,1807+ІХ.1880, Пловдив] , доктор в Битоля. Учи в Битоля, о. Андрос и Атина 1830; завършва медицина в Пиза 1840. От 1876 се преселва в Пловдив. Имотите си завещава на българската община в Битоля = ? [+ пред 1880]
3.1 Христаки К. Мишайков
3.2 Георги К. Мишайков
внук на Константин - Роман Мишайков [*Варна,1883+1903,с. Карабинци, Щипско], четник при Н. Дечев; загива в сражение с турска войска.

4. Стойче Ив. Мишайков [*1809]

5. Димитър Ив. Мишайков [*1811] = ? [+преди 1881].
5.1 Михаил /Михалаки/ Д. Мишайков, учи 1864; учител в Самоков 1876; председател на Окръжния съд - Пазарджик след 1878; депутат н УС 1879 = Щеляна Стефанова.
5.1.1 Владимир М. Мишайков [*1892+1971], адвокат.

5.2 Иван Д. Мишайков [*с.Пътеле,1854], учи във Виена 1876. Преселва се в Пазарджик след 1879, където работи в просветния отдел = Евгения Белчева.
5.2.1 Димитър Ив. Мишайков [*1883+1915], министър.
5.2.2 Тодор Ив. Мишайков

5.3 ПетърД. Мишайков, депутат в ІV НС; цанковист.

5.4 Симеон Д. Мишайков [*1863], майор.


6. Васил Ив. Мишайков [*1813]

7. Менка Ив. Мишайкова = Миованов.

Сродници - Лазар Мишайков [+ преди 1881]; братанец на Панарет.

# Метев, Лалю. Мишайков, под дата 27.VІІ.2009; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 177 и 195; Галчев, Илия. Българското самосъзнание... С., 2000, с. 348.

Няма коментари:

Публикуване на коментар