вторник, 20 юли 2010 г.

МОШЕКОВ (с. Черни осъм, Троянско)


Иван Мошеков
1. ? = Пенчо Пелов. Родители на митрополит Максим.

2. Минко Ив. Мошеков [*Черни осъм,1831+1906, Троян. монастир], с духовно име Макарий, игумен на Троянския монастир 1871-14.І.1895, архимандрит ?-1876 -. Член и подпредседател на РК 1871; арестуван 2.VІ.1876 - и затварян в Троян, Ловеч, Севлиево, Търново, Русе. Учител в Троян; комендант на Троян след 1878, хаджия преди 1872.

Сродници - ? = Сима ?
Минко Мошеков, овчар ок. 1944
Маринка М. Мошекова = Иван ?

# Цанов, Ганко. Многая лета за свободата.- Вода изпод корена. С., 1980, с. 153-160; БВИ. С., 1988, с. 387; Дамянова, Пенка. Историята в личен разказ .- omda.bg /bulg /slovo/ memoris.

Няма коментари:

Публикуване на коментар