четвъртък, 22 юли 2010 г.

СТОЕВСКИ (с.Кнежески лък, Троянско)


Ангел Стоевски [*Стоевски дол, Троянско]
І
Кольо = ? Стоювска [преселница от Етрополе].
1. Стою К. Стоевски [*Стоевска махала - Троянско, 1848+1908,Троян] с прозв. Комитата, кюркчия "кожухар", търговец в Румъния 1876, четник при Филип Тотю - 1 юли 1876 Бърза паланка, Неготин, Кладово, 25 юни 1876 Зайчар, Нови хан, Княжевац; четник при Сидер Грънчаров 2-22 юли 1876. Арестуван и затварян в Троян, Ловеч 20 август 1876, Търново 10.ІХ.1876-27.ІІІ.1877. Умира от емфемизъм на белите дробове = ? [*Голяма Рибня,Троянско].
а) Цона Ст. Стоевска [+1950]
б) Стана Ст. Стоевска [*1903/4]

2. Вълко К. Стоевски, комита.

# Цанов, Ганко. Комитата (1848-1908).- Вода изпод корена. С., 1980, с. 161-164.

Няма коментари:

Публикуване на коментар