понеделник, 31 януари 2011 г.

ВЕТЬОВ (с.Видраре, Тетевенско)


Ветьо
І
1. Вутьо Ветьов [+1892], колар, член и куриер на РК-Видраре 1872, участва с В. Левски в нападението на чорбаджи Денчо Халача в Ловеч и убийството на слугата 14.VІІІ.1872; укрива пистолет; заловен по Арабаконашкия обир и разпитван в София 11.ХІ.1872. Осъден на 7 г. заточение в Диарбекир до амнистията.

2. Иван Ветьов, член на РК-Видраре 1872 , заловен по Обира - 22.ІХ.1872 и разпитван на 7.ХV1872 и осъден на 6 г. заточение.

# Шарова, Крумка. БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-73. С., 2007, с. 50, 95, 157,164,166-68.

Няма коментари:

Публикуване на коментар