петък, 28 януари 2011 г.

КРУША (Самоков)


Христо Круша, свещеник-иконом = Мария Манчева [*София]

І

1. Захари п.Хр. Икономович - Круша [*Самоков,11.ІІ.1808/10+18.ХІ.1881,София], учител от 1829, учи в Самоков 1827-29 и Габрово 1836-37; учител в - Самоков 1829-32, 1854-55 и 1860-61; Коривщица 1833-35 и 1857-58; София 1839-45 и 1850-53 и 1862-64, 1866-67, 1871-77; Враца 1846-49; Одрин 1855-57; Панагюрище 1858-59 и Радомир 1868-70. Превежда Календар за 1854, издаден от Н.Карастоянов, кореспондира със своя учител Неофит Рилски; деец за църковна независимост; преводач от гръцки 1855, съставя гръцко-българска граматика /ръкопис в НБКМ/.


1.1 Христофор З. Круша [*София+3.ІV.1880], учи в София ?-1868, завършва богословско училище в Белград 1868-71. Учител в – Свищов 1871-73, Видин 1872-73, София 1873-74 и 1876-77, Самоков след 1878 /духовната семинария/. Пише до Марин Дринов.


1.2 Олга З. Круша [*София+2.ХІ.1918], учителка в София след 1878; учи в Москва при игумения Антония и Антон Тодоров Теохаров/ слвяно-девическия Алексеевски манастир/ 1872-74, завършва Ермоло-Марински институт в Москва 1875-79.

1.3 Нисифора З. Круша, с духовно име Дионисия, монахиня. Сродница с К. Фотиновия род.


Сродници

Кръсто Круша, спомощник в Самоков 1819

Стефан Круша, свещеник в Самоков през 40-те, спомощник 1840, 1843, 1844.

Хр. Круша, І библиотекар в Софиската публична библиотека 1878/9-


# БВИ, С., 1988, с. 363.


Няма коментари:

Публикуване на коментар