сряда, 19 януари 2011 г.

МИЛАДИНОВ (Струга)


А. Христо /Ристо/ Миладинов [*с. Магарево-Битолско,1783+1830], преселват се в с.Мишлешево-Стружко, а по-късно в Струга ок.1810, грънчар и търговец, дарител на стружката черква "Св. Георги" 29.V.1818 = Ристоица (Сола, Султана ?), Виктор Григорович записва от нея българска народна песен 1845.

1. Димитър Хр. Миладинов [*Струга,1810+11.І.1862,Цариград], учи в Охрид /монастир "Св. Наум" и гръцко училище/, Струга 1828-29/класно/, Янина 1833-36 /гимназия/; учител в Охрид (1830-32, 1837-39 и 1860), Струга (1839-40, 1845-47 /гръцка гимназия/ и 1859), Кукуш 1840-42, с. Магарево 1847-52, Битоля 1852-55, Прилеп 1856-57. Арестуван в Струга на 16.ІІ.1861, закаран в Охрид, Битолския затвор, Солун, Цариград. Сътрудничи на "Дунавски лебед" 1860-61 и "Цариградски вестник" 1860. Кореспондира с Виктор Григорович 1846, Александър Екзарх 1852, Г. Ст. Раковски, Константин А. Робев . Съсъставител на "Български народни песни" 1861 = Митра Наумова Матова [*Струга,ок.1824+30.VІ.1894, с.Новоселци], песнопойка, пише писма до братя Робеви в Битоля, подготвя ІІ издание на Сборника 1891. Преселва се в София 1887, почива от апоплексия. Брак от 1842.

1.1 Елисавета Д. Миладинова [*1843+13.ІІІ.1870,Кукуш], учителка; учи при баща си в Струга ок.1860 и Битоля; учителка в Кукуш ок.1860-70 = Кузман ШАПКАРЕВ [*Охрид], учител и фолклорист. Брак от 1863. Нямат общи деца.

1.2 Панталей /Панде/ Д. Миладинов [*1850-?], грънчар и земеделец = І ?; ІІ ?.
1.2.1 Наум П. Миладинов [+1946,Струга], глух, земеделец в Струга, от 1887 в София, където основава гимнастическо дружество 1909 = Милица Евтимова Дандалова [*Струга+Струга]. Имат 6 момичета и син Димитър...
1.2.1.1 Димитър Н. Миладинов [*1911+1982], фотограф в Струга; учи в София /ІІІ мъжка гимназия/
1.2.1.2 Константин Н. Миладинов [*1914], техник в завод "Ворошилов"-София и контрольор в завод "Електра" = ?
а) Маргарита К. Миладинова [*1952]
б) Ваня К. Миладинова [*1955]
1.2.1.3 Пенка Н. Миладинова [*1919], учи в София ?-1949, служителка в БДЖ, неомъжена.

1.3 Царевна /Василика/ Д. Миладинова [*Струга,1.І.1856+1934+18.ХІІ.1934,София], учи в Струга ?-1866, Киев /гимназия/ 1866-74, учителка в Шумен 1874-80, Етрополе 1880-81, Свищов 1881-82, Солун 1882-91 и 1913, Прилеп 1889-91. Автор на спомени "Епоха, земя, хора" 1985; умира при трамвайна злополука = Никола АЛЕКСИЕВ [*Охрид], търговец. Брак от 1882. Преселват се в София 1913. Имат 4 деца - Владислав [*1883+1962], Мария [*1888+1968], Димитър [*1892+1975] и Райна [*1897+1984].

1.4 Милица /Анастасия/ Д. Миладинова [*Струга,1857+1894/1903,София], учи в Струга, завършва Висша женска школа в Белград 1870-74; учителка в Струга ок.1875-77 = Георги п.Христов Икономов [*Струга,1837+1914,София], учител. Преселват се в София 1887. Имат 3 дъщери - Люба [*1887+1959] , Елена [*1889+1958] и Йорданка [*1891+1975].

1.5. Златица Д. Миладинова [жива 1894] = Наум Стоянов. Живели в Шумен и с.Новоселци - Елинпелинско ок. 1894. Имат 2 деца - Костадинка [*1878+1918] и Стоян.

1.6 Фросина /Фроса/ Д. Миладинова = Наум Ликов [*Струга], фурнаджия. Имат 4 деца - Елена, Райна Натанаил и Милан.

1.7 Страшимир Д. Миладинов [*Струга], учи в Белград ок. 1864.

2. Атанас /Тасе, Тане/ № 3 [+Касандра, до към 1842] = Доста.
3. Мате(й) № 4 [+Струга, до към 1842]

4. Апостол-Нелко [+Струга, до към ? 1842], грънчар = Митра [*с.Янчейкевци].
4.1 Христо Нелков Миладинов [*Струга+1878]
4.1.1 Георги Хр. Миладинов [*Струга,1869+903], грънчар, член на ВМРО.
4.1.2 Вангел Хр Миладинов [*1871+1905] = Александра /Санда/ Хаджова.
4.1.3 Боянка Хр. Миладинов [*1873+1974], грънчар в Дебър.
4.2 Никола Н. Миладинов

5. Ана Хр. Миладинова
6. Кърста /Кръстана/ Хр. Миладинова = поп Янче. Имат син поп Дионисий [*1850+1944].


7. Наум Хр. Миладинов [*1824+,27.ІV.1897,София], роден преди Константин, № 2, учи в при брат си Димитър в Струга, Охрид и Кукуш = Зоица, укрива се в Дебър у сродника Никола Милидинов 1861, след РТВ се прехвърля със семейството си в Кюстендил, а по-късно в София.
7.1 Климент Н. Миладинов
7.1.1 Йорданка Кл. Миладинова = Чернов; София, ул. "Толбухин" 87.

8. Константин /Коста/ Хр. Миладинов [*Струга,1830+7.І.1862,Цариград], учи при брат си Димитър в Струга, Охрид, Кукуш; Янина /гръцка гимназия/ 1844-47, следва гръцка филология в Атина 1849-52, Зографски монастир и славянска филология в Москва 1857-?; учител в с. Търново-Битолско 1847-49. Отива да помогне на арестувания си брат в Цариград и там е арестуван. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1858-59, сп. "Братски труд" 1859 /стихове/, в. "Дунавски лебед" 1860 /стихове/; превежда от руски 1858. Кореспондира с Г. Ст. Раковски 1861, Наум Робев. Съсъставител на "Български народни песни" 1861.


Б. Никола Миладинов, в Дебър.
В. Георги Миладинов
Г. ? Миладинов
Д. ? Миладинова

# Михайлов, Крум. Родът на Братя Миладинови.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 83-133; БВИ. С., 1988, с. 412-413 и 3 сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар