четвъртък, 5 декември 2013 г.

ЩЪРБАНОВ (Панагюрище)


Павел Щърбанов
   Ι
Стефан П. Щърбанов [1810 +30 май 1864], търговец = Нона.

1. Петър Ст. Щърбанов [*Панагюрище, 1832 +1876, Панагюрище], член на РК-Панагюрище 1871 и на Военния съвет 1876, самоубива за да не попадне в ръцете на турците по време на Априлското въстание. Учи в Панагюрище 1839-? На негово име улица в Панагюрище.
1.1 Стефан П. Щърбанов [*Панагюрище, 1870]
1.2 Нонка  П. Щърбанова[*Панагюрище, 1872 +1876, Панагюрище], умира от страх при нападение на турците.
1.3 Прода  П. Щърбанова [*Панагюрище, 1874]
1.4 Павел  П. Щърбанов [*Панагюрище, дек. 1875]

2. Филип Ст. Щърбанов [*Панагюрище, 10 септ. 1841 +1904, София], член на РК-Панагюрище 1871, на Военния съвет 1876 и на Комитета за Съединението 1885. Учи в Панагюрище 1848-54. Търговец от 1864. Среща се с В.Левски в Панагюрище 1870 и в Пазарджик 1871, а в Белград 1870 с Л. Каравелов и П. Хитов  Арестуван 1876 и затварян в Пазарджик и Пловдив. В Панагюрище - съосновател на читалището 1873, пандурин 1876, ковчежник 1879-80, а в Пловдив 1880-85 /ковчежник/. Народен представител 1886-87, 1890 и 1893. Автор на спомени. На негово име улица в Панагюрище = ? [* Панагюрище], има по.малки братя Георги и Стефан. Брак преди 1876.

# Щърбанов, Филип и др. Спомени за бунтовното време 1876. С., 2012 /Тук са и спомените на Найден ДРИНОВ, Пейо ДРИНОВ, Иван Соколов и Ангел Телалийски/; История на Априлското въстание 1876. С., 1986, 2 изд., /1 изд. 1986/, с. 284, 285, 307, 353, 366.

Няма коментари:

Публикуване на коментар