сряда, 18 декември 2013 г.

СИВКОВ / ВОЛКОВ (Чепеларе)

Волко Сивков, хаджия, епитроп на черква "Св. Атанас"-Чепеларе.
   Ι
1. Манол х.Волков [*Чепеларе, 1828 + 1884, Пловдив], учител, свещеник. Учи терзийство на о. Тасос - Гърция 1840-?  и гръцкия светогорски монастир "Ватопед" ?-1851. Учител в Чепеларе 1851-53 и 1855-57, Станимака, дн. Асеновград ?-1855. Свещеник  при черква "Св. Атанас" в  Чепеларе от края на 1855-84.  Писар и преводач от гръцки на кореспонденцията в Общината. Почива от гангрена = ? Ташева Нареченска, брат й е учител. Брак в Чепеларе ок. 1853.
1.1  Вочо п.Манолов Волков [+1912], учител в Чепеларе 1865-67. Праматар, търговиец, ханджия и касапин. 
1.2  Лазар М. Волков, в Пловдив 1884.
1.3  Тодор М. Волков, в Пловдив 1884.

2. Тодор Сивков [+края 1862], черковен и училищен настоятел = ? , брат й е Узун Гочо Костов [+1873], училищен настоятел 1862-73. 

# Дечов, Васил. Миналото на Чепеларе. С., 1928 /ΙΙ изд. 1978, с . 188-190. 192-193, 195.196, 206; 211; 215/

Няма коментари:

Публикуване на коментар