четвъртък, 12 декември 2013 г.

СТОМОНЯКОВ (Габрово)


Рк Иван, с прозв. Стомоняка [*с.Стоманеците, Габровско]
   I
Спиридон Ив. Стомоняков
   Ι
Иван Сп. Стомоняков [*1820] = Дешка Николова Рашеева [*Габрово +Русе]

1. Спиридон /Спиро/ Ив. Стомоняков [*Габрово, 1846 + 1913], учи в Одеса /гимназия и гръцко търговско училище/. Секретар 1860 в Одеса при вуйчо си Васил, търговец ?-1875. Емигрира в Русия 1887, русофил. Спомощник в Одеса 1873. Съучредител на Първата търговска камера, застрахователно дружество, председател на БТБанка 1895. Ктитор на черква "Всех Светих" 1908 = Ана Ангелова Цветкова [*Свищов], учи вън Виена и Петербург
1.1 Гавраил Сп. Стомоняков [*1881], завършва инженерство в Германия и остава там.
1.2 Борис Сп. Стомоняков [Одеса, 6 юни 1882 +16 окт. 1940, Москва], търговски комисар, учи в Русе и Русия, комисар в СССР. Арестуван в България 1915-17 и в СССР за шпионаж 1938.  Завършва електроинженерство. Търговски представител в Берлин 1920-25. Член на РСДП 1900. Автор на спомени "Заграничная организация ..." 1934.
1.3 Николай /Колчо/ Сп. Стомоняков [*1884 +1913, Люлебургаз], капитан; учи в гр.Воронеж - Русия /кадетски корпус/, убит на фронта. Автор на спомени за Бунта на русофилите.

2. Христо Ив. Стомоняков, спомощник  в Габрово 1873 /"Кратка елементарна геометрия"/ и 1875 /"Кратко учение за богослужението"/.

3. Васил Ив. Стомоняков [*Габрово, 1855 + 1877], учител в Сопот 1873-?. Спомощник 1873
 /"Кратка елементарна геометрия"/.

4. Мария Ив. Стомонякова [*Габрово, ок.1860], учи в Габрово 1873 /5 кл./. Спомощник 1873 на "Кратка елементарна геометрия".

Сродници
- Станка Р. Стомонякова, ученичка в Габрово /4 и 5 кл./, спомощник 1873 и 1875.
- Рашо Стомоняков, кожухар = Дона Стефанова Станимирова. Имат дъщеря Екатерина.

 # БВИ. С., 1988, с. 625; Борис Станимиров - geni.com 22 окт. 2008  и stanimer.blog/spot.com;
Вж Gtrees.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар